Nieuws: AFM vangt bot bij CBb in zaak tegen accountantskantoren

In maart 2016 kregen accountantskantoren EY en PwC boetes opgelegd door de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Het ging om boetes van respectievelijk €2,2 miljoen en €845.000. De boetes werden opgelegd omdat de toezichthouder vond dat de kantoren hun zorgplicht hadden geschonden. De kantoren stelden bezwaar en vervolgens beroep in. De Rechtbank Rotterdam stelde de kantoren in 2017 in het gelijk. De toezichthouder ging tegen de uitspraak in hoger beroep bij het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBb).

Schending zorgplicht door accountantskantoor vereist concrete eigen gedraging

Het door de toezichthouder ingestelde hoger beroep is door het CBb ongegrond verklaard. De toezichthouder ging in hoger beroep omdat de rechtbank Rotterdam de wet verkeerd zou hebben toegepast. Volgens de toezichthouder kan het een accountantskantoor worden aangerekend wanneer een medewerker van dat kantoor zijn zorgplicht schendt. Het CBb vindt deze uitleg verkeerd. In de uitspraak stelt de hoogste bestuursrechter dat het een misvatting is dat gedragingen van een accountant zijn toe te rekenen aan het accountantskantoor. Wanneer een accountant ernstige fouten maakt bij de controle van een jaarrekening betekent dit niet dat diens kantoor zijn zorgplicht schendt. Voor een zorgplicht schending door een accountantskantoor is een eigen concrete gedraging van dat kantoor nodig. Bijvoorbeeld wanneer beroepsfouten van accountant te wijten zijn aan een gebrekkige bedrijfsvoering.

AFM wil wetswijziging

Door deze uitspraak staat de toezichthouder naar eigen zeggen voor een groot probleem. De wijze waarop zij jarenlang toezicht hield op accountantskantoren is niet langer mogelijk. Om de kantoren juridisch te kunnen aanspreken op specifieke fouten in de kwaliteit van de wettelijke controles is een wetswijziging vereist. Volgens de toezichthouder wordt het door de uitspraak vrijwel onmogelijk om te bewijzen dat specifieke fouten in controlewerkzaamheden worden veroorzaakt door het beleid van de kantoren. Eumedion, de stichting die de belangen van institutionele beleggers behartigd, sluit zich aan bij de zorgen van de toezichthouder. Wanneer er grove tekortkomingen in controles van individuele beursondernemingen geconstateerd worden moet de toezichthouder kunnen optreden. Om dat mogelijk te maken is na deze uitspraak nieuwe wetgeving mogelijk.

Accountantskantoren tevreden met uitspraak

Accountantskantoren EY en PwC laten aan het FD weten tevreden te zijn met de uitspraak. De uitspraak bevestigd het standpunt van de kantoren dat zij niet hun zorgplicht hebben geschonden. Met de uitspraak van het CBb is voor de sector en toezichthouder meer duidelijkheid over de interpretatie van het begrip zorgplicht, aldus Coen Boogaart, voorzitten van het bestuur van EY Nederland. PwC laat weten de aan haar opgelegde boete van €845.000 uit te keren aan de Foundation for Auditing Research. Dit collectief houdt zich bezig met onderzoek naar accountancy.

Klik hier voor het volledige nieuwsbericht uit het Financieele Dagblad.

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant