Nieuws: AFM legt miljoenenboetes op aan Big 4-accountants wegens schending zorgplicht

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 16 maart 2016 boetes opgelegd aan de Big 4-accountantsorganisaties Deloitte, EY, KPMG en PwC. De Big 4-kantoren zijn tekortgeschoten bij de controle van de jaarrekeningen van bedrijven over 2012, en in enkele gevallen 2011. De accountantskantoren hebben daarmee hun zorgplicht geschonden en hebben fikse boetes gekregen. EY krijgt de grootste boete: € 2,2 mln. Deloitte moet € 1,8 mln betalen, KPMG € 1,2 mln en PwC € 0,8 mln.

In meerdere door de AFM onderzochte controles van jaarrekeningen was sprake van zodanige tekortkomingen dat de accountant bij afgifte van de controleverklaring geen voldoende en geen geschikte controle-informatie had verkregen. Daarmee heeft ieder van de Big 4-accountantsorganisaties in strijd met de wet gehandeld.

AFM rapporteerde reeds in 2014 over de tekortkomingen

Ook uit een onderzoeksrapport van de AFM daterend van 25 september 2014, bleek dat de kwaliteit van de controles van jaarrekeningen onder de maat was bij de Big 4-kantoren. Toen werd vastgesteld dat de meest voorkomende tekortkomingen betrekking hadden op de systeemgerichte werkzaamheden, de gegevensgerichte werkzaamheden en de kritische evaluatie van de door de externe accountant verkregen controle-informatie. Met de boetes treedt de AFM op tegen de in het rapport genoemde tekortkomingen.

Accountantskantoren gaan kwaliteit controles verbeteren, AFM houdt ook in 2016 oogje in het zeil

De organisaties hebben inmiddels maatregelen aangekondigd. KPMG liet in een reactie weten “lering te trekken uit het verleden”. Deloitte benadrukte groot belang te hechten aan de kwaliteit van de dienstverlening. Daarom heeft het bedrijf afgelopen jaren “ingrijpende maatregelen” doorgevoerd en flink geïnvesteerd.

In 2016 zal de AFM opnieuw de kwaliteit van de wettelijke controles onderzoeken en daarmee concluderen of de door de accountantsorganisaties opgezette maatregelen werken.

Financieel Recht Advocaten

Lijdt u schade of dreigt u schade te gaan leiden als gevolg van zorgplichtschending door uw accountant, bank of vermogensbeheerder? Of wilt u op gelijkwaardig niveau met hen in contact treden omdat een en ander niet goed aanvoelt? Neem dan hier vrijblijvend contact met ons op. Financieel Recht Advocaten staat al meer dan tien jaar particulieren en ondernemers bij die een geschil hebben met een aanbieder van financiële producten en diensten.

Klik hier voor het rapport d.d. 25 september 2014 van de AFM ‘Uitkomsten onderzoek kwaliteit wettelijke controles Big 4-accountantsorganisaties’.

Klik hier voor het volledige artikel van de AFM over de opgelegde boetes en de separate boetebesluiten ten aanzien van de individuele accountantskantoren.

Zie ook vergelijkbare artikelen:

Lenie Spoor

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant