Nieuws: Lichtpuntje in woekerpolis affaire

De Hoge Raad heeft op 11 februari 2022 in de zaak van de Vereniging Woekerpolis.nl een positieve uitspraak gedaan voor woekerpolis gedupeerden.

Informatie niet genoeg

Het verweer van Nationale Nederlanden dat zij slechts minimale informatie aan klanten hoefde te verstrekken, wordt afgewezen. Het is volgens de Hoge Raad aan de rechter om te beoordelen welke aanvullende informatie aan klanten verstrekt had moeten worden. De zaak zal nu verder worden behandeld door het hof Den Haag.

Rechtszekerheid

De Hoge Raad deed de uitspraak naar aanleiding van de vragen die het hof Den Haag had voorgelegd in de procedure van de Vereniging Woekerpolis.nl tegen Nationale Nederlanden. Voorzitter van de vereniging Ab Flipse: “Dit is een geweldige uitspraak voor iedereen in Nederland met een woekerpolis. De uitspraak geldt namelijk niet alleen voor Nationale Nederlanden, maar is op alle verzekeraars van toepassing. Dit is de doorbraak waar we al jaren op zitten te wachten.”

Voor de beoordeling of verzekeraars verplicht waren om aanvullende informatie te verstrekken bij de verkoop van beleggingsverzekeringen is volgens de Hoge Raad van belang of de informatie bij de polis voldoende duidelijk en nauwkeurig was, en of aanvullende informatie nodig was voor een goed begrip van de wezenlijke bestanddelen van de polis. Daarbij moet de rechtszekerheid voldoende worden gewaarborgd. De uitspraak van de Hoge Raad is in lijn met eerder gegeven advies door de Advocaat Generaal.

Financieel Recht Advocaten

Wilt u advies over of begeleiding bij conflicten over het cliëntenonderzoek van banken en de registratie van persoonsgegevens in de Gebeurtenissenadministratie, het IVR, het Incidentenregister en het EVR? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Neslihan Karacaoglan

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant