Nieuws: Beleggingsadviseurs weten te weinig van hun klanten

Banken en zelfstandige beleggingsadviseurs weten nog altijd te weinig van hun klanten om ze van passende adviezen te kunnen voorzien. De meeste instellingen hebben geen idee welke financiële risico's hun cliënten bereid zijn te lopen. Dit blijkt uit een op 11 april 2016 gepubliceerd onderzoek van de Autoriteit Financiële Markt (AFM).

Slechts 2 op de 20 instellingen brengt de risicobereidheid voldoende in kaart

Financiële instellingen die adviseren over beleggingen zijn wettelijk verplicht zich een beeld te vormen van cliënten en hun financiële positie. Dat is nodig om te voorkomen dat klanten aan te grote risico's worden blootgesteld. Uit het AFM-onderzoek is gebleken dat slechts 2 op de 20 onderzochte instellingen de risico's die de klant wil nemen voldoende in kaart brengt. Volgens de AFM is dit teleurstellend en zorgelijk en is een verbeterslag noodzakelijk.

AFM start handhavingstraject voor negatieve uitschieters

Gemiddeld scoren de beleggingsondernemingen een 3 (op een schaal van 1 tot 5) voor het inventariseren van de klantgegevens. Dat is weliswaar hoger dan in de voorgaande jaren, maar nog niet op het door de AFM beoogde niveau (4). De grootbanken behalen gemiddeld een 3,4, de private banks en de zelfstandige beleggingsondernemingen een 2,9. Voor de negatieve uitschieters is de AFM een handhavingstraject gestart.

Financieel Recht Advocaten

Heeft u ook het vermoeden dat uw beleggingsadviseur onvoldoende onderzoek heeft gedaan naar uw risicobereidheid of vermogenspositie? Of wilt u op gelijkwaardig niveau met hen in contact treden omdat een en ander niet goed aanvoelt? Neem dan hier vrijblijvend contact met ons op. Financieel Recht Advocaten staat al meer dan tien jaar particulieren en ondernemers bij die een geschil hebben met een aanbieder en/of adviseur van financiële producten en diensten.

Klik hier voor het volledige AFM-rapport.

Zie ook vergelijkbare artikelen:

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant