Nieuws: Bestuurders Powerfield beboet door AFM vanwege ontbreken prospectus

Afgelopen week heeft de Autoriteit Financiele Markten (AFM) boetes opgelegd aan de oud bestuurders van Powerfield. De heren Jean-Louis Bertholet en Symen Jellema krijgen elk een boete van €75.000 opgelegd. Zij hebben met een aan Powerfield gelieerde onderneming obligaties uitgegeven zonder dat daarvoor een door de AFM goedgekeurd prospectus voor was. Het beleggingsfonds genaamd Zonneperceel haalde geld op met obligaties om te investeren in zonneparken. De obligaties vertegenwoordigden een waarde van €1.000 of €2.500 per stuk.

Opgehaalde geld werd gebruikt voor dubieuze grondtransacties

De opgehaalde gelden werden gebruikt voor dubieuze grondtransacties, zo melde NRC in mei vorig jaar. Het geld van de particuliere beleggers werd gebruikt om grond aan te kopen. Deze grond werd vervolgens binnen korte tijd weer doorverkocht. Na publicatie van het artikel van NRC is Powerfield hier mee gestopt.

Ondernemingen opereerden als groep

Het geld werd opgehaald door uitgifte van obligaties door ondernemingen onder de naam Zonneperceel. De AFM geeft aan dat als het, met de uitgifte opgehaalde, bedrag onder de €2,5 miljoen blijft er in beginsel geen prospectus vereiste is. Van deze vrijstelling maakte Zonneperceel handig gebruik. Zij richtte verschillende ondernemingen op die elk voor minder dan €2,5 miljoen aan obligaties uitgaf. Zo werd het vereiste om een prospectus op te stellen omzeild.
De AFM stelt nu dat de verschillende ondernemingen van Zonneperceel als een groep opereerden. Dit brengt mee dat de uitgiften van de verschillende ondernemingen bij elkaar opgeteld moeten worden. De totale waarde van de uitgegeven obligaties van Zonneperceel komt uit op een bedrag van €13 miljoen. Dit is meer dan het bedrag van de vrijstelling. Zonneperceel had dus wel de plicht om een prospectus op te stellen en aan te bieden aan beleggers. Nu dit niet gebeurd is legt de AFM een boete op aan de verantwoordelijke bestuurders. Het niet opstellen van een prospectus ziet de AFM als een ernstige overtreding.

Klik hier voor het volledige nieuwsbericht uit het Financiële Dagblad van 15 maart 2019.

Klik hier voor het persbericht van de AFM.

Financieel Recht Advocaten

Heeft u, al dan niet op advies van een beleggingsadviseur, belegd in obligaties van Powerfield of daaraan gelieerde vennootschappen zoals Zonneperceel? En heeft u schade geleden of dreigt u schade te lijden? Neem hier dan vrijblijvend contact op met een van de advocaten van Financieel Recht Advocaten. Wij procederen over de zorgplicht van aanbieders en beleggingsadviseurs van alternatieve beleggingen of beleggingsobjecten.

Zie ook vergelijkbare nieuwsberichten:

Fabienne de Jong

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op
Fabienne de Jong

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant