Nieuws: Boek waarin medewerkers van de Rabobank bij naam worden genoemd mogelijk toch onrechtmatig

Onlangs heeft de Hoge Raad een arrest gewezen over de rechtmatigheid van het boek “De Verpanding”, waarin twee ondernemers hun verhaal doen over de manier waarop de Rabobank hen heeft behandeld na een faillissement van hun ondernemingen. In het boek worden enkele namen van de afdeling Bijzonder Beheer van de Rabobank met naam en toenaam genoemd.

Verwijten aan bank: diefstal, schending zorgplicht, misbruik van pandrecht en onethisch gedrag

De ondernemers die in het boek hun verhaal doen, zijn niet te spreken over de werkwijze van de bank na het faillissement van hun ondernemingen. Op de omslag van het boek staat het volgende: “De Rabobank heeft het gepresteerd het gehele vermogen van een klant te laten verdampen. Zij hebben ons geplunderd en bestolen. Als ik nog geld over had gehad zou ik ze een proces hebben aangedaan wegens diefstal, misbruik van ‘zorgplicht’, misbruik van pandrecht en onethisch gedrag”. Klare taal dus met verwijzingen naar namen van medewerkers van de Rabobank. De Rabobank is een gerechtelijke procedure gestart waarin zij vordert dat het boek uit de winkelschappen moet worden gehaald.

Vrijheid van meningsuiting vs. aantasting in persoonlijke levenssfeer

De voorzieningenrechter had de Rabobank in eerste aanleg grotendeels in het gelijk gesteld en dus geoordeeld dat de inhoud van het boek onrechtmatig was. Volgens de voorzieningenrechter prevaleerde het feit dat oud-medewerkers in hun persoonlijke levenssfeer werden geraakt, doordat zij werden beschuldigd van diefstal, misleiding en intimidatie, boven de vrijheid van meningsuiting. Het gerechtshof Den Haag was het echter niet eens met de voorzieningenrechter en maakte korte metten met het gewezen vonnis. Volgens het hof dient de vordering van de bank te worden afgewezen, omdat het boek een algemeen belang dient en omdat de auteur van het boek zijn aan de vrijheid van meningsuiting verbonden plichten niet heeft veronachtzaamd. Rabobank had immers ook de mogelijkheid gekregen om weerwoord te bieden tegen de inhoud van het boek en de medewerkers van de Rabobank worden niet nodeloos vermeld. Het boek mocht dus in de schappen blijven liggen van het gerechtshof.

Hoge Raad: onvoldoende gemotiveerd waarom niet kan worden volstaan met fictieve namen

De Hoge Raad heeft het gerechtshof nu in cassatie op haar vingers getikt. Volgens de Hoge Raad heeft het gerechtshof onvoldoende gemotiveerd waarom in het boek niet zou kunnen worden volstaan met geanonimiseerd of fictieve namen van medewerkers van de Rabobank. Dan zou er immers geen sprake hoeven te zij van een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van deze medewerkers. De Hoge Raad heeft het arrest dan ook (deels) vernietigd en verwezen naar het gerechtshof Amsterdam voor verdere behandeling.

Klik hier voor het arrest van het gerechtshof Den Haag en hier voor het arrest van de Hoge Raad.

Financieel Recht Advocaten

Heeft u ook een geschil met uw bank, omdat zij bijvoorbeeld onrechtmatig uw krediet heeft opgezegd of omdat zij op andere wijze haar zorgplicht heeft geschonden? En heeft u daardoor schade geleden? Neem hier dan vrijblijvend contact op met een van de advocaten van Financieel Recht Advocaten. Onze advocaten zijn gespecialiseerd in het financieel recht en kunnen u bijstaan of adviseren indien u een geschil heeft met uw bank, verzekeraar, tussenpersoon of een andere (financiële) dienstverlener.

Zie ook vergelijkbare nieuwsberichten:


Fabienne de Jong

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant