Nieuws: Crowdfundingplatform Regiofund staakt plots haar activiteiten

Een crowdfundingplatform voor de regio Twente genaamd Regiofund heeft zijn activiteiten gestaakt. Dat maakte de oprichter van Regiofund 26 augustus bekend in een korte verklaring. Door de staking moeten geldnemers en beleggers onderling de verdere betaling van de rente en aflossing regelen. Beleggers reageren verbaasd op deze gang van zaken en hebben de toezichthouder AFM opgeroepen om actie te ondernemen. Geldnemers hebben sinds het staken van de activiteiten van Regiofund niet meer te maken met één tussenpersoon, maar met alle individuele investeerders. 

Beleggers kunnen zich blijven melden bij Stichting in geval van wanbetaling

Regiofund heeft volgens de website Crowdfundmarkt iets meer dan € 375.000 aan kredieten uitstaan. Regiofund verstrekte leningen met een lange looptijd. De laatst verstrekte lening loopt nog tien jaar door. Naast de BV Regiofund die wordt gestaakt is er ook nog een stichting genaamd Stichting Zekerheden Regiofund. Deze blijft volgens de oprichter wel actief. De Stichting Zekerheden Regiofund is bedoeld om in geval van wanbetalingen de vorderingen op te eisen.

Grote crowdfundingplatforms willen projectenportefeuille niet overnemen

De oprichter van Regiofund heeft spijt van de manier waarop hij zijn bedrijf beëindigd heeft. Achteraf gezien had hij de beleggers hier meer bij willen betrekken. Hij heeft wel zijn projectportefeuille proberen onder te brengen bij onder andere Collin Crowdfund, GeldvoorElkaar en Kapitaal op Maat. Dat is echter niet gelukt. De oprichter van Regiofund zit op dit moment in Vietnam, maar geeft aan dat hij bij terugkomst met investeerders in contact zal treden.

Kritiek op crowdfunding en betrokken platforms en accountants neemt toe

Er ontstaat steeds meer kritiek op crowdfunding. Het grootste kritiekpunt is de wijze waarop de crowdfundplatforms hun zorgplicht vervullen. Deze zouden teveel aandacht besteden aan het binnenhalen van projecten en daardoor te weinig aandacht besteden aan beleggersrisico's en transparantie van informatie. Ook het IMF en de AFM waarschuwen investeerders ervoor dat de risico's van crowdfunding vaak worden onderschat.

Ook de bij crowdfunding betrokken accountants krijgen het de laatste tijd te verduren. Begin 2017 is er reeds een accountant door de Accountantskamer berispt voor zijn rol in een crowdfundingproject (link). De klager in die zaak werd bijgestaan door een advocaat van Financieel Recht Advocaten. 

Bron: artikel uit het Financieele Dagblad d.d. 29 augustus 2017 (klik hier).

Financieel Recht Advocaten

Financieel Recht Advocaten komt graag in contact met particulieren en ondernemers die vragen hebben over crowdfunding, schade hebben geleden of vrezen schade te zullen lijden. Financieel Recht Advocaten behartigt zowel de belangen van individuele gedupeerde beleggers als van groepen gedupeerde beleggers die een collectieve claim willen instellen. Daarnaast staat Financieel Recht Advocaten ondernemers bij die schade hebben geleden als gevolg van een (mislukt) crowdfundingproject. Klik hier voor vrijblijvend contact met een van onze advocaten.

Zie ook vergelijkbare artikelen:

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant