Nieuws: De Wwft-verplichtingen botsen met de geheimhoudingsplicht van notarissen

De Nederlandse banken voeren steeds meer cliënten onderzoeken uit om te voldoen aan de Wwft-verplichtingen. Alleen botsen deze onderzoeken met de geheimhoudingsplicht van notarissen. De NVB, KNB en de Ministeries van Financiën en Justitie en Veiligheid zijn op zoek naar een passende oplossing, al is dat niet gemakkelijk.

Wwft

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, zegt het al. Deze wet is in het leven geroepen om Nederland te beschermen tegen witwassen van crimineel geld en het financieren van terroristische groeperingen.

Deze wet verplicht financiële instellingen om onderzoek te doen naar haar klanten. Door middel van een cliëntenonderzoek kan er een duidelijk beeld worden geschetst van de financiële stromen binnen een organisatie.

Risicogroepen

Deze problematiek werd nogmaals verklaard door de Minister Hoekstra (Financiën). Dit kwam naar voren tijdens een behandeling van Kamervragen door Pieter Grinwis (ChristenUnie). Hij had vragen gesteld aan het Ministerie over de verplichting die een bank heeft om coffeeshops een betaalrekening aan te bieden. Volgens de Minister vallen coffeeshops onder risicogroepen die verweven zijn tussen de boven- en onderwereld. Dit kan leiden tot spanningen met de Wwft.

Geen informatie verstrekken over cliënten

Notarissen beginnen ook problemen te ervaren met de Wwft-verplichtingen. Op grond van de Wet op notarisambt zijn zij gehouden aan een geheimhoudingsplicht. Dan betekent dat zijn geen informatie over hun cliënten mogen vertrekken. Dit geldt ook voor financiële instellingen, waaronder de banken.

Aan de andere kant moeten notarissen op grond van de Wwft ‘ongebruikelijke transacties’ melden bij de instanties. Deze twee wettelijke vereisten kunnen regelmatig met elkaar botsen.

Onderzoek gestart

Dit is aanleiding geweest voor de Ministeries om de kwestie te onderzoeken. De Minister van Financiën verklaard dat zijn Ministerie, het Ministerie van Justitie en Veiligheid, de Nederlandsche Vereniging van Banken en de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie bezig zijn met een oplossing.

‘Dit vergt onder meer een gedegen juridische analyse, omdat de verplichting tot het doen van adequaat cliëntenonderzoek door banken en de geheimhoudingsplicht van notarissen conflicterende juridische normen met zich meebrengen’, aldus Hoekstra. Wanneer de analyse tot conclusies heeft geleid, laat hij dit aan de Tweede Kamer weten.

Lees de antwoorden op de Kamervragen.

Financieel Recht Advocaten

Wilt u advies over of begeleiding bij conflicten over het cliëntenonderzoek van banken en de registratie van persoonsgegevens in de Gebeurtenissenadministratie, het IVR, het Incidentenregister en het EVR? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant