De Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme (Wwft) is in het leven geroepen om de integriteit van het financiële stelsel te beschermen. Door middel van deze wet en regelgeving kunnen financiële instellingen onderzoek doen naar cliënten waarvan ze vermoeden hebben dat ze zich bezighouden met criminele activiteiten. Helaas heeft dit ook een keerzijde. Deze onderzoeken kunnen nadelige gevolgen hebben als u onterecht op de ‘verkeerde’ lijst komt te staan.

Wat betekent Wwft?

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) is in het leven geroepen om de integriteit van het financiële stelsel te handhaven. De Wet moet voorkomen dat criminelen via hun rekeningen geld witwassen dat ze met hun misdaden hebben verdiend.

Lees meer over de Wwft.

Wat is Customer Due Diligence (CDD)?

Veel bedrijven hebben tegenwoordig te maken met het Customer Due Diligence-beleid. CDD betekent letterlijk ‘gepaste zorgvuldigheid’ en dat heeft er ook zeker mee te maken.

CDD heeft alles te maken met de integriteit van je bedrijf. Uit het onderzoek is te zien met wie een bedrijf zaken doet, wie de klanten zijn, welke risico’s deze klanten met zich meebrengen, etc.

CDD is voor financiële ondernemingen onmisbaar. Wanneer zij geen integer beleid voeren, kunnen consumenten, bedrijven en andere stakeholders het vertrouwen in het bedrijf verliezen. Integer beleid begint natuurlijk bij het naleven van de geldende wet- en regelgeving, maar CDD gaat verder dan dat.

Lees meer over het CDD-onderzoek.

Wat is een cliëntenonderzoek?

Met het cliëntenonderzoek komt een financiële instelling te weten met wie zij zaken doen. De Wwft schrijft voor dat dit onderzoek moet worden gedaan voordat een in- en/of verkooptransactie of bemiddelingsopdracht wordt uitgevoerd of voordat een zakelijke overeenkomst met een cliënt wordt gesloten en diensten worden geleverd. De financiële instelling moet de identiteitsgegevens van haar cliënten vragen en deze gegevens ook controleren, vastleggen en de komende 5 jaar bewaren.

De financiële instelling voert altijd een cliëntenonderzoek uit. Dit kan een standaard of een verscherpt onderzoek zijn. Hoe het cliëntenonderzoek eruit ziet en hoe intensief dat wordt uitgevoerd, wordt afgestemd op het type cliënt, de zakelijke relatie, het financiële product of de transactie en hoe risicogevoelig deze zijn voor witwassen of terrorismefinanciering.

Lees meer over het cliëntenonderzoek.

Wat is KYC?

KYC (know your customer of ken-uw-klant) zijn achtergrond controles die moeten worden uitgevoerd als onderdeel van uw risico gebaseerde aanpak. Het KYC-proces omvat de verificatie van de identiteit van de cliënt met behulp van documenten zoals een identiteitsbewijs met foto, een bewijs van de geboortedatum en van het adres. Dit kan handmatig worden gedaan met fysieke documentatie, maar het is sneller en betrouwbaarder om het elektronisch te doen met gegevens die online zijn verzameld.

Gereguleerde bedrijven moeten iedereen met wie ze samenwerken identificeren en controleren om te voorkomen dat zij onbewust betrokken raken bij een bedrijf of persoon met een geschiedenis van financiële criminaliteit of sancties.

Lees meer over het KYC-onderzoek.

Wat is een EVR?

Financiële instellingen, denk hierbij aan banken of verzekeraars, kunnen rechtspersonen opnemen in het extern verwijzingsregister. (Rechts)personen die worden verdacht van (poging tot) fraude zullen door deze financiële instellingen worden opgenomen in het extern verwijzingsregister. Het kan gaan om hypotheek– of identiteitsfraude, witwassen of valsheid in geschrifte.

De EVR-registratie is bedoeld om andere financiële instellingen de mogelijkheid te bieden om uw verleden na te gaan om te kijken of u niet in aanraking bent gekomen met – of onderdeel bent geweest van – frauduleuze zaken. Op het moment dat u een product of dienst bij een andere financiële instelling aanvraagt, dan zal er een EVA-toets worden gedaan. U naam en geboortedatum wordt ingetoetst en dan zal te zien zijn of u een EVR-registratie heeft.

Lees meer over het EVR.

Wat is het IVR?

Het externe Verwijzingsregister moet u niet verwarren met het interne Verwijzingsregister (het IVR). In het interne verwijzingsregister (IVR) worden gegevens opgenomen van (rechts)personen die een risico vormen voor (de organisatie van) de deelnemer. Dit is dus een registratie bij alleen de financiële instelling die u in het IVR heeft opgenomen.

Lees meer over het IVR.

WWFT hoog-risicolanden

Op 1 oktober 2020 werd de uitgebreide lijst ‘hoog-risicolanden’ gepubliceerd. Deze landen worden door de Europese Commissie gezien als bedreigend voor het financiële stelsel. Financiële instellingen in Nederland moeten op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering (Wwft) cliënten die uit deze landen komen, onderwerpen aan een uitgebreid cliëntenonderzoek.

Lees meer over de hoog-risicolanden.

Financieel Recht Advocaten

Wij van Financieel Recht Advocaten hebben veel ervaring met het procederen tegen financiële instellingen als het gaat om het Wwft onderzoek. Heeft u vragen met betrekking tot verplichtingen van de Wwft, het cliëntenonderzoek (KYC onderzoek), Customer Due Dilligence (CDD) of de registratie van uw persoonsgegevens in interne of externe verwijzingsregisters (EVR/IVR). Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze advocaten.

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Laat ons u helpen Laat ons u bellen

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant