Nieuws: DNB constateert in recent onderzoek ernstige tekortkomingen in naleving Wwft

Een meer op risico’s gebaseerde benadering moet erop gericht zijn de financiële sector te beschermen tegen financiële en witteboordencriminaliteit. Een dergelijke aanpak verzacht ook ongewenste neveneffecten van de poortwachtersrol van banken en andere financiële instellingen, zoals het nodeloos weigeren of uitsluiten van klanten van betalingssystemen (“risicobeperking”).

Onderzoek

Deze constatering blijkt uit een vandaag gepubliceerd onderzoek van De Nederlandsche Bank (DNB) getiteld ‘Van herstel naar balans‘. DNB houdt toezicht op de toepassing van de Wet tegen witwassen en financieren terrorisme (Wwft) in de financiële sector en constateert de afgelopen jaren ernstige tekortkomingen in de naleving van de Wwft door de financiële sector.

Het nu ingezette herstructureringsproces brengt aanzienlijke investeringen en kosten met zich mee voor de banksector. Er zijn vragen gerezen over de effectiviteit van de benaderingen om de toegang tot financiële diensten te beperken voor bepaalde risicovolle klanten of klantgroepen, en het gedrag dat klanten ervaren.

Innovatieve oplossingen

Om tot een meer risico gebaseerde benadering te komen, wordt van banken verwacht dat zij klant risico’s beter in kaart brengen. Een beperkte inzet voor lagere risico’s geeft meer capaciteit en ruimte voor aandacht voor hogere risico’s. Als onderdeel daarvan zal DNB instellingen bijstaan ​​door begeleiding te geven over benaderingen die met name geschikt zijn voor laag risico.

Breder gebruik van technologisch innovatieve oplossingen moet anti witwas maatregelen gerichter maken, wellicht in samenwerking met wetgevers. Zo kan ‘machine learning’ worden gebruikt voor classificatie van klant risico’s en transactiemonitoring, op voorwaarde dat er passende waarborgen zijn op het gebied van privacy, non-discriminatie en uitlegbaarheid. Hergebruik van gegevens door klanten, bijvoorbeeld door middel van elektronische ID’s, kan ook de administratieve lasten verminderen.

Meer effectiviteit

Daarnaast wordt er gewerkt aan het versterken van de effectiviteit van een reeks actoren die betrokken zijn bij de bestrijding van witwassen. Hier is behoefte aan meer afstemming en prioritering tussen partijen, bijvoorbeeld door gezamenlijk te onderzoeken of aandacht voor daadwerkelijke verdachte transacties de effectiviteit van het melden van afwijkende transacties kan verbeteren.

De komende maanden houdt DNB een reeks rondetafelgesprekken met vertegenwoordigers van de financiële sector en andere belanghebbenden om de belangrijkste knelpunten te bespreken en waar verdere “begeleiding” kan helpen deze weg te nemen.

Financieel Recht Advocaten

Wilt u advies over of begeleiding bij conflicten over het cliëntenonderzoek van banken en de registratie van persoonsgegevens in de Gebeurtenissenadministratie, het IVR, het Incidentenregister en het EVR? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Jip van Vlokhoven

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant