Nieuws: DNB geeft toelichting over sanctie meldplicht

Het oorlog conflict tussen Rusland en Europa heeft ervoor gezorgd dat het aantal sancties meldingen bij De Nederlandsche Bank (DNB) toenam.

Melding maken

Om de naleving van de sanctieregelgeving te kunnen controleren heeft DNB daarom de reikwijdte van de meldplicht verduidelijkt. Instellingen die constateren dat een bepaalde relatie voorkomt op de sanctielijst, moeten hier direct melding van maken bij de toezichthouder.

Instellingen hoeven echter maar één keer melding te maken van een gesanctioneerde relatie. Ook als er geen transactie is aangegaan met zo’n persoon of entiteit, dient er toch melding gemaakt te worden. DNB werkt daarnaast aan modernisering van de Sanctiewet en de bijbehorende regelingen, wat gevolgen kan hebben voor de omvang en reikwijdte van de meldplicht.

Meldplicht

Door deze verduidelijking is het voor instellingen helder wat er precies gemeld moet worden bij sanctie meldingen. Het is echter nog steeds belangrijk om goed na te gaan of transacties met gesanctioneerde partijen niet in strijd zijn met de sanctieregelgeving.

Instellingen dienen hierbij ook rekening te houden met de meldplicht. Alleen bij de eerste keer dat een gesanctioneerde relatie wordt geïdentificeerd, is er een meldingsplicht. Iedere transactie met een gesanctioneerde relatie hoeft dus niet bij DNB gemeld te worden.

Financieel Recht Advocaten

Wilt u advies over of begeleiding bij conflicten over het cliëntenonderzoek van banken en de registratie van persoonsgegevens in de Gebeurtenissenadministratie, het IVR, het Incidentenregister en het EVR? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant