Het komt steeds vaker voor dat rekeninghouders worden geconfronteerd met vragen van hun bank of financiële instelling over bepaalde transacties. Wat is de reden van deze vragen en hoe kunnen klanten hierop reageren?

Waarom wil de bank meer uitleg?

Financiële instellingen moeten zich aan verplichtingen uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) houden. Daarom stellen zij vragen aan hun klanten om te bepalen of bepaalde transacties legaal zijn en om te controleren of het vermogen een legitieme herkomst heeft.

Daarnaast hebben banken technische maatregelen genomen om ongebruikelijke transacties te monitoren, maar met het cliëntenonderzoek kunnen de transacties nog verder worden onderzocht.


Hoe ziet het klantenonderzoek eruit?

Als er vermoedens bestaan dat transacties niet legaal zijn of als er twijfel bestaat over de herkomst van het vermogen, zullen er vragen worden gesteld door de bank. De betrokken partijen zullen worden gevraagd om documentatie te verstrekken die de herkomst van het vermogen kan aantonen, zoals betalingsbewijzen of bankafschriften.

Ook zal er worden gevraagd naar het doel van de transacties, zoals waarom een transactie plaatsvindt, wie de begunstigde is, wat de aanleiding van de transactie is en waar het geld vandaan komt. Als de klant niet in staat is om antwoord te geven op deze vragen, of als de antwoorden niet genoeg zijn, kan de bank de klantrelatie met u beëindigen. Dit kan de bank doen door de contractvrijheid die op de bank rust.


Moet ik meewerken aan het klantenonderzoek?

Een rekeninghouder is verplicht om mee te werken aan een onderzoek, omdat de bank anders niet aan haar verplichtingen uit de Wwft kan voldoen. Als u als klant weigert mee te werken of onvoldoende medewerking verleend aan het onderzoek, kan de bancaire relatie worden beëindigd.

Daarom is het essentieel dat klanten meewerken aan het onderzoek, aangezien zij zonder bankrekening bijna niet kunnen deelnemen aan het financiële verkeer.


Bankrelatie wordt beëindigd

Als er ongebruikelijke transacties worden geconstateerd, of als er onvoldoende medewerking wordt verleend bij de uitvoeren van het klantenonderzoek, kan de bankrelatie worden beëindigd. Dit is een maatregel die de bank neemt om ervoor te zorgen dat het financiële stelsel wordt beschermd tegen crimineel vermogen.

De bank kan zelf bepalen of de kant voldoende medewerking heeft verleend aan het onderzoek, en de klant kan worden geregistreerd in de interne en externe Verwijzingsregisters. Dit kan nadelig zijn bij het aansluiten van een betaalrekening bij een andere bank.


Financieel Recht Advocaten

Wij van Financieel Recht Advocaten hebben veel ervaring met het procederen tegen financiële instellingen als het gaat om het Wwft onderzoek. Heeft u vragen met betrekking tot verplichtingen van de Wwft, het cliëntenonderzoek (KYC onderzoek), Customer Due Dilligence (CDD) of de registratie van uw persoonsgegevens in interne of externe verwijzingsregisters (EVR/IVR). Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze advocaten.

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant