Nieuws: Europees akkoord over een algemene wetgeving voor de cryptomarkt

De Markets in Crypto Asset Regulation (MiCAR) heeft op 30 juni 2022 een Europees akkoord bereikt. Het doel is om de algemene cryptomarkt te kunnen reguleren. Dit nieuwe akkoord roept een aantal vragen op.

Wanneer gaat MiCAR in?

Eind 2022 zal MiCAR in werking treden. Dit zal de start zijn, maar de volledige verplichtingen zullen pas van toepassing zijn in 2024. Een uitzondering hierop zijn de vereisten die betrekking hebben op stable coins. Een stable coin is een cryptomunt met een waarde die is gelinkt aan een fiat valuta. Dit kan bijvoorbeeld de euro of de dollar zijn. Het meest bekende voorbeeld van een stable coin is misschien wel Tether (USDT). De vereisten die betrekking hebben op stablecons sullen binnen twaalf maanden na de inwerkingtreding van MiCAR van toepassing worden.

MiCAR wordt van toepassing op crypto-assets die momenteel nog buiten Europese en nationale regelgeving vallen (zoals ‘payment tokens’ en ‘utility tokens’) en is relevant voor emittenten van crypto-assets en aanbieders van diensten die verband houden met crypto-assets in de EU.

Hoe zit het me vergunningen?

Op dit moment zijn cryptocurrency-serviceproviders nog steeds onderworpen aan registratie verplichtingen onder de Wwft. Zodra MiCAR van kracht wordt, hebt u een licentie nodig om als cryptocurrency serviceprovider te werken. In de praktijk kan zo’n vergunningaanvraag wel een jaar duren,dus wordt er aangeraden om tijdig te beginnen.

MiCAR is strenger dan het huidige Wwft-verplichtingen, maar het invoeren van regelgeving heeft voordelen. Zo kan een vergunning onder MiCAR worden “ge paspoort” naar een andere EU-lidstaat, wat met het huidige registratiesysteem niet mogelijk is. Dit biedt een kans om een ​​grotere markt te creëren voor crypto service providers in Nederland.”

Wat zijn de aanvullende verplichtingen?

Aanbieders van wisseldiensten en depots houdende banken zijn onderworpen aan de huidige witwaswetgeving. Toch bevat MiCAR aanvullende maatregelen om het witwassen van geld tegen te gaan. Aandeelhouders en bestuurders van crypto service providers zullen worden onderworpen aan strengere eisen, vooral met betrekking tot lokalisatie.

Daarnaast vallen cryptocurrency-partijen onder de Digital Operational Resilience Act (DORA). Dit is een reeks maatregelen om digitale innovatie in de financiële sector te bevorderen en tegelijkertijd de bijbehorende risico’s te beperken. We moeten ook de ESG-regelgeving onder MiCAR aanpakken.

Financieel Recht Advocaten

Wilt u advies over of begeleiding bij conflicten over het cliëntenonderzoek van banken en de registratie van persoonsgegevens in de Gebeurtenissenadministratie, het IVR, het Incidentenregister en het EVR? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant