Nieuws: Europees Parlement stemt in met de Europese Crowdfundverordening

Het Europees Parlement heeft op 5 november 2018 ingestemd met de Europese Crowdfundingverordening. Deze verordening moet crowdfunding meer gaan reguleren. In Nederland en andere Europese lidstaten zijn al nationale regels voor crowdfunding. Deze verschillen echter onderling sterk van elkaar. Het is daarom voor grensoverschrijdende crowdfundingactiviteiten moeilijk om een groot publiek te bereiken. De Europese Commissie wil daar met de Europese Crowdfundingverordening verandering in brengen. Er komen bijvoorbeeld strenge regels om beleggers beter te beschermen. Daarnaast worden de nationale autoriteiten verantwoordelijk voor het toezicht.

Crowdfundingplatform moet nationale of Europese vergunning hebben voor aanbieden crowdfundingactiviteiten

Voor het aanbieden van crowdfundingactiviteiten dient een crowdfundingplatform een vergunning te hebben. Crowdfundingplatformen kunnen straks zelf kiezen of zij een nationale of Europese vergunning aanvragen. Met een nationale vergunning mag het platform enkel binnen de lidstaat de activiteiten aanbieden terwijl het platform met een Europese vergunning zowel nationaal als binnen de Europese Unie haar activiteiten mag aanbieden. Om in aanmerking te komen voor een Europese verginning mag de waarde van een project niet meer dan € 8 miljoen op jaarbasis bedragen. Dit heeft de Europese Commissie bepaalt. Indien de waarde van een project meer dan € 8 miljoen is kan het project enkel via een crowdfundingplatform met nationale vergunning aanbieden. De Europese vergunningen kunnen bij de nationale toezichthouder worden aangevraagd.

Crowdfundingsplatformen moeten hun klanten duidelijke informatie geven over financiële risico’s en kosten die samenhangen met hun belegging. Er moet daarnaast een standaardsjabloon worden opgesteld waarmee klanten gratis een klacht kunnen indienen tegen een crowdfundingplatformen. Door middel van dit sjabloon kunnen klanten dan gratis een klacht indienen tegen een platform. Naast een standaardsjabloon moet er ook een overzicht komen van alle ontvangen klachten en de getroffen maatregelen.

Crowdfundingsplatformen moeten regels en procedures maken om een integere en beheerste bedrijfsvoering te kunnen waarborgen. Hieronder valt onder andere het tegengaan van belangenverstrengeling. Bij de beleggingen moeten klanten daarnaast ook een beleggingsinformatieblad krijgen van de projecteigenaar. Er is nog geen definitieve wettekst, hierover gaan de Europese Commissie, het Parlement en de Raad binnenkort onderhandelen.

Klik hier voor het persbericht van het Europees Parlement.

Financieel Recht Advocaten

Financieel Recht Advocaten komt graag in contact met particulieren en ondernemers die vragen hebben over crowdfunding, schade hebben geleden of vrezen schade te zullen lijden. Financieel Recht Advocaten behartigt zowel de belangen van individuele gedupeerde beleggers als van groepen gedupeerde beleggers die een collectieve claim willen instellen. Daarnaast staat Financieel Recht Advocaten ondernemers bij die schade hebben geleden als gevolg van een (mislukt) crowdfundingproject. Klik hier voor vrijblijvend contact met een van onze advocaten.

Zie vergelijkbare nieuwsberichten:

Fabienne de Jong

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant