Nieuws: Twee grote met crowdfunding gefinancierde bedrijven failliet

Op 12 juni 2018 zijn WakaWaka en Mondygo in staat van faillissement verklaard door de rechtbank. Deze ondernemingen waren voor een aanzienlijk deel gefinancierd via crowdfunding. De crowdfunding-financiers zullen naar verwachting een deel van hun lening of ingelegde kapitaal niet terugbetaald krijgen. Laat staan de beloofde rente over de gelden die zij via crowdfunding geïnvesteerd hebben. Zeker voor enkele financiers van WakaWaka is de kans klein dat zij hun geld terugkrijgen, daar is namelijk door crowdfunding-beleggers ook aandelenkapitaal verstrekt. Tevens zijn er door WakaWaka risicovolle converteerbare leningen verstrekt.

In welke mate wordt de populariteit van crowdfunding beïnvloed door defaults?

Crowdfunding is de laatste jaren in Nederland uitgegroeid tot een zeer populaire financieringsvorm. Het was (en is) een oplossing voor ondernemingen die geen bankfinanciering verkrijgen en toch een lening nodig hebben. Door de lage rente op spaarrekeningen, zijn er steeds meer mensen die bereid zijn om via crowdfunding een geldlening te verstrekken. Het beloofde rendement is namelijk een stuk hoger dan op een spaarrekening. Er kleven echter ook veel grotere risico's aan, zoals nu weer zal blijken als gevolg van de faillissementen.

Er zijn al verschillende defaults bekend met betrekking tot (deels) door de crowd gefinancierde ondernemingen. Steeds vaker gaan bedrijven die grote bedragen hebben opgehaald via crowdfunding failliet. Desondanks lijkt de markt voor crowdfunding tot op heden niet erg te lijden onder deze mislukte projecten. Er zijn namelijk nog altijd meer succesverhalen dan dat er defaults zijn. In juli 2018 is bekend geworden dat er in de eerste helft van 2018 maar liegst 154 miljoen euro is opgehaald via crowdfunding. Dat is 55% meer dan in de eerste helft van 2017. De groei is dus ondanks enkele mislukte projecten, niet te stoppen.

Converteerbare leningen brengen grote risico's met zich mee voor beleggers

Eén ding is zeker: de investeerders zullen de dupe zijn als gevolg van de faillissementen. In welke mate crowdfunding-investeerders achter het net vissen, zal echter per project verschillen. Dat is van vele factoren afhankelijk. Eén van die factoren is de categorie financiering die crowdfunding beleggers hebben verstrekt. Zo zijn converteerbare leningen voor beleggers een stuk risicovoller dan bijvoorbeeld lineaire of annuïtaire leningen. Een converteerbare lening houdt namelijk in dat de lening (deels) kan worden verruild tegen aandelen. Aandelen in een failliete vennootschap, zijn in de regel van geen enkele waarde. Om die reden worden converteerbare leningen en aandelen ook wel aangeduid als durfkapitaal. Verstrekkers van durfkapitaal staan achter in de rij als er uitkeringen gedaan kunnen worden uit de faillissementsboedel. Hierdoor wordt de kans steeds kleiner dat beleggers iets van hun ingelegde geld terugzien.

Aandelen en converteerbare leningen verstrekt via crowdfunding: bewust of onbewust?

De vraag kan worden gesteld, in hoeverre de (consument-)beleggers die hun gelden hebben geïnvesteerd in bijvoorbeeld converteerbare leningen, zich bewust waren van de (extra hoge) risico's die daarmee gepaard zijn gegaan. Sommige beleggers zullen er bewust voor hebben gekozen, voor anderen zal het als een verassing komen. De crowdfundingplatforms hebben reeds eerder kritiek van onder andere de AFM gekregen op de wijze van informatieverstrekking aan beleggers (zie hierover o.a. dit artikel). Er werd onvoldoende mededeling gedaan over de risico's van beleggen via crowdfunding.

Het is nog onduidelijk of de faillissementen van WakaWaka en Mondygo tot enige uitkering leiden aan crowdfunding-financiers die hun vordering ter verificatie hebben ingediend bij de curator. Deze informatie zal volgen uit de faillissementsverslagen van de curator. Deze kunt u raadplegen via het Centraal Insolventieregister op rechtspraak.nl.

Financieel Recht Advocaten

Financieel Recht Advocaten komt graag in contact met particulieren en ondernemers die vragen hebben over crowdfunding, schade hebben geleden of vrezen schade te zullen lijden. Financieel Recht Advocaten behartigt zowel de belangen van individuele gedupeerde beleggers als van groepen gedupeerde beleggers die een collectieve claim willen instellen. Daarnaast staat Financieel Recht Advocaten ondernemers bij die schade hebben geleden als gevolg van een (mislukt) crowdfundingproject. Klik hier voor vrijblijvend contact met een van onze advocaten.

Zie vergelijkbare nieuwsberichten:

Wesley van Elven

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op
Fabienne de Jong

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant