Nieuws: Het vooraf invullen van inkomsten- en uitgavengegevens werkt overkreditering in de hand

Dat concludeert de Autoriteit Financiële Markten (AFM), blijkens een nieuwsbericht van am:web. De AFM heeft samen met Telfort onderzoek gedaan naar het effect van vooraf ingevulde bedragen bij de inkomsten- en lastentoets die telecomaanbieders hanteren alvorens consumenten een lening voor de aanschaf van een mobieltje afsluiten. De AFM spreekt naar aanleiding van het gedane onderzoek het vermoeden uit dat klanten meer lenen dan ze kunnen betalen.

Scherper toezicht op kleinere leningen boven de 250 euro

Telecomaanbieders moeten sinds mei vorig jaar verplicht vragen naar de inkomsten en vaste lasten van klanten die een krediet willen afsluiten van meer dan € 250,= voor de aanschaf van een mobieltje. Hiermee dient te worden voorkomen dat klanten teveel lenen terwijl zij dat gezien hun financiële positie eigenlijk niet aankunnen. Sinds 1 januari 2017 houdt AFM ook toezicht op alle Nederlandse telecomaanbieders. Ook bij het BKR worden kleine kredieten boven € 250,= scherper geregistreerd.

Telecomaanbieders maken gebruik van vooraf ingevulde standaardwaarden

De AFM heeft geconstateerd dat bijna alle telecomaanbieders op hun websites gebruik maakten van vooraf ingevulde bedragen bij de verplichte inkomsten- en lastentoets. Deze standaardbedragen werden bijvoorbeeld automatisch bepaald aan de hand van de gezinssituatie. De klant kon de bedragen vervolgens indien nodig aanpassen naar zijn individuele situatie. Deze werkwijze zou volgens het AFM er toe kunnen leiden dat klanten minder correcte antwoorden invullen. De AFM heeft telecomaanbieders naar aanleiding daarvan verzocht om een onderzoek te starten naar het effect van de vooraf ingevulde waarden.

AFM vindt werkwijze telecomaanbieders niet passend in het kader van bestrijding overkreditering

Telfort was bereid om het onderzoek met AFM uit te voeren. Telfort heeft medio 2017 een A/B-test op hun website gedaan en heeft de resultaten daarvan geanalyseerd. De conclusie van dit onderzoek was dat consumenten niet altijd hun daadwerkelijke inkomen en lasten opgeven. Vaak laten klanten de vooraf ingevulde gegevens gewoon staan. Om die reden heeft de AFM besloten dat het vooraf invullen van gegevens over inkomsten en lasten niet passend is in het kader van het voorkomen van overkreditering. De AFM heeft de telecomaanbieders dan ook geïnstrueerd hiermee te stoppen. De telecomaanbieders hebben hier gehoor aan gegeven.

Klik hier voor het volledige artikel van am:web.

Financieel Recht Advocaten

Denkt u ook dat u bent overgekrediteerd? Of bent u anderszins ontevreden over uw bank, verzekeraar, kredietverstrekker of vermogensbeheerder? Wij hebben ruime ervaring met het procederen tegen banken, verzekeraars, kredietverstrekkers en vermogensbeheerders alsmede tussenpersonen en/of financieel adviseurs. Neem hier vrijblijvend contact met ons op via ons contactformulier.

Zie ook vergelijkbare nieuwsartikelen:

Neslihan Karacaoglan

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant