Nieuws: Dijsselbloem: ‘Hypotheekadviseurs moeten consumenten wijzen op risico’s lage rente’

Onlangs sprak Klaas Knot, president van De Nederlandsche Bank (DNB), zich uit over de risico's voor huizenkopers als gevolg van de lage hypotheekrente. Knot verwacht dat het tot ongelukken zal leiden indien de rente in de toekomst weer zal stijgen. Ook de minister van Financiën, de heer Dijsselbloem, heeft zich thans op verzoek van de Tweede Kamer uitgesproken over deze kwestie. Dijsselbloem vindt dat hypotheekadviseurs consumenten moeten wijzen op de risico's van de lage rente.

DNB pleit voor een stresstest om toekomstige betalingsproblemen te voorkomen

DNB gaf onlangs aan dat vooral huishoudens met een (grotendeels) aflossingsvrije hypotheek bij een toekomstige stijging van de hypotheekrente een verhoogd risico op betalingsproblemen lopen. DNB pleit daarom voor een 'stresstest' waarbij huishoudens zichzelf de volgende vraag moeten stellen: “kan ik de hypotheekrente ook nog steeds betalen als die weer op 5 tot 6 procent zou staan?”. Bij de uitvoering van deze stresstest is een belangrijke rol voor hypotheekadviseurs weggelegd. Zij moeten in kaart brengen of de consument de hypotheeklasten in de toekomst kan (blijven) dragen.

Risicobeperkende maatregelen zijn reeds geïmplementeerd

Volgens de minister zijn er ook factoren die de risico's kunnen beperken. Hiermee doelt Dijsselbloem met name op de verplichting van hypotheekverstrekkers om voor hypotheken met een rentevastperiode korter dan 10 jaar te rekenen met de toetsrente van momenteel 5% voor het bepalen van de maximale leencapaciteit. Door te rekenen met een hogere rente dan de werkelijke rente, wordt dus reeds een buffer gecreëerd. Indien de consument daarentegen de rente voor een periode van 10 jaar (of langer) vastzet, dan mag worden gerekend met de werkelijke rente bij het bepalen van de maximale leencapaciteit. Dijsselbloem stelt hierover: “Dit wordt verantwoord geacht omdat een consument in dit geval minimaal 10 jaar de tijd heeft om te anticiperen op een rentestijging en het aannemelijk is dat een eventuele renteschok op te vangen is middels reguliere inkomensstijging over deze periode.”

Advies minister Dijsselbloem

Dijsselbloem is het eens met DNB dat de hypotheekadviseur en –verstrekker een verantwoordelijkheid hebben om consumenten tijdig te wijzen op (aankomende) risico's en verwachte lastenstijgingen en hierover passend moeten adviseren. Dit gebeurt in veel gevallen al tijdens de adviesgesprekken voor het aangaan van een hypotheek, aldus Dijsselbloem. Volgens Dijsselbloem kunnen daarnaast bestaande contactmomenten met de klant worden aangegrepen om de situatie met betrekking tot de aflossingsvrije hypotheek te bespreken.

AFM is gesprek met hypotheekverstrekkers omtrent risico's reeds aangegaan

Dijsselbloem vertelt dat de benoemde risico's ook bekend zijn bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De AFM is daarover reeds met de hypotheekverstrekkers in gesprek en verwacht dat zij een aanpak ontwikkelen om de risico's duidelijk in kaart te brengen. De AFM verwacht dat zij met (kwetsbare) klanten in gesprek gaan om toekomstige risico's te identificeren en te beperken. Indien de AFM concludeert dat er op dit punt onvoldoende voortgang wordt geboekt, zal Dijsselbloem bekijken of er vervolgstappen nodig zijn.

Financieel Recht Advocaten

Heeft u het vermoeden dat u schade heeft geleden, of dreigt te lijden, als gevolg van slecht advies van uw hypotheekadviseur en/of –verstrekker bij het afsluiten of oversluiten van uw hypothecaire geldlening? Neem dan hier vrijblijvend contact op met een van onze advocaten. Ons kantoor heeft ruime ervaring met het procederen tegen banken, tussenpersonen, financieel adviseurs, hypotheekadviseurs, beleggingsadviseurs alsmede vermogensbeheerders.

Klik hier voor de kamerbrief d.d. 31 mei 2016 van minister Dijsselbloem.

Zie ook vergelijkbare artikelen:

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant