Nieuws: ING weer op de vingers getikt vanwege falende controles

Op dinsdag 14 mei 2019 heeft het Gerechtshof Amsterdam bepaald dat ING €500.000 moet betalen aan sportschoenenverkoper Foot Locker. Het hof komt tot deze beslissing nadat ING hoger beroep had ingesteld tegen de uitspraak van de rechter uit 2017.

Begin 2015 is Foot Locker voor een bedrag van ruim €1,5 miljoen opgelicht. Destijds maakte het bedrijf gebruik van de koeriersdiensten van UPS Parcel Services. Een 25-jarige medewerker heeft eind 2014 een eenmanszaak opgericht met de naam “Ups Consultancy”. Met dit bedrijf heeft hij een zakelijke rekening geopend bij ING. Vervolgens is in de systemen van Foot Locker het rekeningnummer van UPS Parcel Services gewijzigd naar dat van Ups Consultancy. Zo konden de betalingen die bestemd waren voor het koeriersbedrijf terecht komen bij de 25-jarige medewerker. De bedragen die binnenkwamen bij Ups Consultancy werden contant opgenomen of weggesluisd naar het buitenland.

ING door de rechter veroordeelt tot het betalen van €300.000 schadevergoeding

Foot Locker stelt ING aansprakelijk voor de schade. De bank had eerder moeten ingrijpen vanwege de ongebruikelijke transacties op de rekening van de eenmanszaak. Daarmee heeft ING haar zorgplicht jegens Foot Locker geschonden.

Bij de behandeling van de zaak in eerste aanleg komt de Rechtbank Amsterdam tot diezelfde conclusie. ING heeft bij het openen van de rekening voor de eenmanszaak voldaan aan alle verplichtingen die voortvloeien uit de wet. Dit is echter niet voldoende. Volgens vaste rechtspraak heeft een bank een bijzondere zorgplicht. Deze zorgplicht houdt onder meer in dat een bank bij een bijzonder gevaar of risico niet stil mag blijven zitten. In dit geval was daar naar het oordeel van de rechter sprake van. ING was volgens de rechter vanaf 5 februari 2015 bekend met de ongebruikelijke transacties. Vanaf dat moment is de bank te vrijblijvend tewerk gegaan. Ondermeer door de eenmanszaak een te lange termijn te stellen om antwoord te geven op vragen die de bank had. Hiermee heeft ING haar zorgplicht geschonden en is zij aansprakelijk voor de schade van Foot Locker.

De rechter past vervolgens een eigen schuld correctie toe. Foot Locker is pas in actie gekomen nadat UPS Parcel Services navraag deed naar de onbetaalde facturen. De rechter overweegt dat van een groot bedrijf als Foot Locker verwacht mocht worden dat zij adequate interne procedures had om fraude te voorkomen. Nu deze procedures ontbraken is de rechter van oordeel dat Foot Locker 50% van de schade zelf moet dragen.
De door Foot Locker geleden schade wordt door de rechter begroot op €600.000. ING wordt veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van €300.000.

Datum ontstaan schade door het hof opnieuw vastgesteld

ING is het niet eens met de uitspraak van de rechtbank en stelt hoger beroep in. Echter, ook in hoger beroep komt het hof tot de conclusie dat ING haar zorgplicht heeft geschonden.

Tijdens de behandeling van de zaak kijkt het hof opnieuw naar het moment dat ING had moeten ingrijpen. De rechter kwam tot de conclusie dat dat moment op 5 februari 2015 lag. Het hof komt echter tot de conclusie dat ING al op 29 januari 2015 had moeten ingrijpen. De systemen van ING hebben op 25 januari 2015 een alert afgegeven vanwege de ongebruikelijke transacties die plaatsvonden op de rekening van Ups Consultancy. Op die datum heeft ING direct een onderzoek ingesteld. Drie dagen later, op 28 januari 2015, is een tweede alert afgegeven. Het onderzoek was op dat moment nog niet afgerond. Naar het oordeel van het hof was het risico op fraude na het tweede alert zo groot dat ING direct mocht en had moeten ingrijpen door de rekening van Ups Consultancy direct te blokkeren. ING heeft dit niet gedaan omdat het de uitkomst van het onderzoek afwachtte.

Doordat de datum waarop ING had moeten ingrijpen naar voren is geschoven komt de schadepost uit op een hoger bedrag. In hoger beroep wordt de schade van Foot Locker vastgesteld op €1 miljoen. Na toepassing van de, gelijk gebleven, eigen schuld correctie van 50% wordt ING veroordeeld tot het betalen van €500.000.

Klik hier voor de volledige uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam.

Financieel Recht Advocaten

Bent u ook op onjuiste wijze behandeld door uw bank, verzekeraar of vermogensbeheerder, en heeft u als gevolg daarvan schade geleden? Neem hier dan contact op met een van de advocaten van Financieel Recht Advocaten. Onze advocaten hebben ruime ervaring met het procederen tegen banken, verzekeraars en vermogensbeheerders.

Zie ook vergelijkbare nieuwsberichten:

Wesley van Elven

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant