Nieuws: Kifid wil geen richtlijnen opleggen, maar aan de branche teruggeven wat wordt gesignaleerd

Sinds 1 januari 2017 is Eveline Ruinaard fulltime voorzitter van de Geschillencommissie van het Financiële Klachteninstituut (Kifid). Ruinaard wil meer openheid gaan geven over wat het Kifid nu eigenlijk doet.

Kifid wil de branche met kennis voeden

Ruinaard geeft aan dat het Kifid graag haar kennis deelt met de branche. Het Kifid gaat beslist geen richtlijnen publiceren en opleggen, maar wil aan de branche teruggeven wat zij signaleert. Uit de berg individuele zaken die bij het Kifid wordt behandeld, kan een rode draad worden gedestilleerd. Dat dient terug te worden gekoppeld aan de branche, zodat zij dat met hun leden kunnen delen, aldus Ruinaard. Het Kifid wil de branche dus voeden.

Kifid wil laagdrempelig zijn voor consumenten

Ruinaard heeft in haar eerste periode als fulltime voorzitter veel gesproken met brancheorganisaties. Daarbij bemerkte zij dat consumentenorganisaties vinden dat het Kifid zich meer naar hen kan buigen. Daar staan de verzekeraars heel anders in. Verzekeraars uitten zorg omtrent de vraag of het Kifid niet te dichtbij de consument komt te staan. Ruinaard: “Dus we doen het voor beide partijen niet goed, dat is dan wel weer een mooi evenwicht. Wij hebben verzekeraars ook uitgelegd dat we niet de advocaat van de consument zijn. Maar we willen wel laagdrempelig zijn. We zijn al sinds geruime tijd actiever in het voortraject. Wat is nou echt de klacht van de consument? Wat is nou echt het probleem?”.

Ruinaard over ongelukkige formulering in zorgplicht uitspraak van Kifid

Ruinaard gaat nog kort in op de kwestie die onlangs veel stof deed opwaaien met betrekking tot de verschillen in de zorgplicht van een gebonden bankadviseur en een onafhankelijk (hypotheek)adviseur. In twee soortgelijke zaken (klik hier en hier) werd aan een klant die zijn hypotheek op advies van zijn adviseur oversloot, onverwachts een contractuele boete opgelegd. In beide gevallen heeft de klant zijn adviseur aansprakelijk gesteld voor de schade die hij leed als gevolg van het advies om over te sluiten, zonder dat de adviseur had gewezen op de boete. Het Kifid oordeelde dat een gebonden bankadviseur niet op de hoogte hoefde te zijn van het bestaan van deze boeteclausule, terwijl een onafhankelijk adviseur dat wel zou moeten zijn.

Het Kifid heeft deze uitspraken al verduidelijkt in een verklaring, waarin zij uiteenzette dat zij met deze uitspraken niet beoogd te zeggen dat er lagere eisen worden gesteld aan de zorgplicht van een gebonden bankadviseur dan aan die van een onafhankelijk adviseur. Ruinaard zegt hierover: “Wij hebben ervan geleerd dat het in die zaak niet goed is opgeschreven. (…) Dat de zaken elk een andere uitkomst hadden, had te maken met de feiten die in beide zaken anders lagen. Gebonden en onafhankelijke adviseurs hebben dezelfde mate van zorgplicht, de toezichthouder en de civiele rechter maken daar ook geen onderscheid in. Er zit dus echt geen licht tussen.”

Financieel Recht Advocaten

Heeft u een geschil met uw bank, verzekeraar of tussenpersoon en zoekt u hulp bij een lopende klacht bij het Kifid? Neem dan hier contact met ons op. De advocaten van Financieel Recht Advocaten hebben ruime ervaring met het procederen tegen banken, verzekeraars en vermogensbeheerders.

Zie ook vergelijkbare nieuwsberichten:

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant