Nieuws: Consument verliest meestal bij het Kifid

Het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) is een laagdrempelig klachteninstituut waar consumenten hun klacht kunnen indienen over banken, verzekeraars en tussenpersonen. In 2016 werden 6.142 klachten ingediend, waarvan slechts 7% in het voordeel van de consument uitpakte. Gemiddeld eindigen 4 van de 10 klachten in een schikking.

Klachteninstituut Financiële dienstverlening

Uit een artikel in het Financiële Dagblad van 12 mei 2017 volgt dat bij het Klachteninstituut Financiële dienstverlening (hierna: “Kifid”) in 2016 6.142 klachten zijn ingediend over banken, verzekeraars en/of tussenpersonen. Het Kifid is gericht op klachten van consumenten. Het aantal zaken dat werd afgehandeld door het Kifid daalde met 8%. Het artikel vermeldt niet wat het criterium is om in het gelijk gesteld te worden, maar stelt wel dat slechts 7% van de gevallen in het voordeel van de consument beslecht wordt. Gemiddeld eindigen 4 van de 10 klachten in een schikking. Het Kifid wil niet alleen geschillen oplossen tussen consumenten en banken, verzekeraars en tussenpersonen, maar ook het vertrouwen in de financiële sector vergroten.

Beslissing van Kifid is juridisch bindend

Het Kifid is bedoeld als een laagdrempelig klachteninstituut. Onze ervaring is dat banken, verzekeraars en tussenpersonen zich bij het Kifid laten vertegenwoordigen door professionele vertegenwoordiger, zoals een advocaat of een jurist. Veel klagers hebben niet in de gaten dat de procedure bij het Kifid een bindend advies is waar wettelijke procedurele regels op van toepassing zijn die worden aangevuld met de reglementen van het Kifid zelf. Bij het nemen van beslissingen is het Kifid daar aan gebonden. Daarnaast dienen de beslissingen van het Kifid ook juridisch in orde te zijn. Veel particulieren staan dan toch op achterstand.

Financieel Recht Advocaten procedeert het liefst bij de rechtbank

De onafhankelijkheid van de burgerlijke rechter is onbetwist. De rechtspraak is een professionele organisatie die inmiddels ook een efficiëntieslag heeft gemaakt. Bij de rechtbank kunnen er onder ede getuigen gehoord worden en wordt het proces streng bewaakt. Vaak is het mogelijk om een klacht die bij het Kifid is begonnen nog voor de burgerlijke rechter te brengen.

Financieel Recht Advocaten

Heeft u als consument of ondernemer een geschil met uw bank, verzekeraar of tussenpersoon en zoekt u hulp bij een lopende klacht bij het Kifid? Neem dan hier contact met ons op. De advocaten van Financieel Recht Advocaten hebben ruime ervaring met het procederen tegen banken, verzekeraars en vermogensbeheerders.

Lees het volledige artikel in het Financieel Dagblad.

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant