Nieuws: Meldingen van ongebruikelijke transacties leiden vrijwel niet tot een strafzaak

Banken en accountants zijn gehouden om ongebruikelijke transacties te melden bij de Financial Intelligence Unit (FIU). Jaarlijks komen er ongeveer 150.000 meldingen binnen. Deze meldingen leiden nauwelijks tot strafzaken. Hiermee kan de indruk worden gewekt dat het meldsysteem slechts een schijn is. Van alle meldingen werden 39.000 transacties gecategoriseerd als verdacht.

Het Openbaar Ministerie zou de kwaliteit van de meldingen te laag vinden om een zaak te starten voor de rechter. Volgens het Functioneel Parket zijn er enkele tientallen onderzoeken geweest. Zo is er een onderzoek geweest naar een administratief medewerkster die 300.000 euro van haar werkgever had ontvreemd. Om de meldingen te kunnen behandelen moet de kwaliteit van de meldingen omhoog.

Wanneer de kwaliteit van de meldingen niet beter wordt, is nog veel onderzoek nodig en onzekerheid of de zaak kans maakt bij de rechter. Bij de FIU is het aantal medewerkers reeds uitgebreid. Volgens een hoogleraar is het met name van belang dat er meer ICT-expertise komen. De overheid zou hiervoor meer geld beschikbaar moeten stellen.

De laatste tijd hebben banken meer controles gedaan om criminele sneller op te sporen. Dit was eerder wel anders. Verschillende banken zijn toen beboet wegens gebrekkige of tekortschietende controles. Bijvoorbeeld bij de ABN Amro zijn er 2.000 medewerkers die zich inzetten tegen witwassen. Ook Rabobank heeft honderden miljoenen beschikbaar gesteld op verdachte transacties op te sporen.

Klik hier voor het nieuwsbericht.

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant