Nieuws: Minister Kaag heeft wetsvoorstel Wwft met betrekking tot gegevensuitwisseling

In antwoord op Kamervragen over drie rapporten over de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering schrijft Kaag dat het kabinet binnenkort een concept “wet witwas procedures” zal indienen.

Uitwisselen gegevens

Minister Kaag werkt samen met de minister van Justitie en Veiligheid aan het faciliteren van gegevensuitwisseling. Het gaat om de uitwisseling van gegevens tussen instellingen van dezelfde categorie in situaties met een hoog risico op witwassen en terrorismefinanciering. Hieronder valt een verplichting tot grote zorgvuldigheid jegens klanten.

Het kabinet is voornemens dit wetsvoorstel zo spoedig mogelijk aan de Tweede Kamer voor te leggen. Daarnaast ontvangt de Kamer binnenkort een anti-witwas agenda met daarin prioriteiten en vervolgacties om de anti-witwas activiteiten op een aantal terreinen verder te verbeteren.

Customer Due Diligence

Minister Kaag benadrukte dat de focus blijft liggen op de praktische haalbaarheid van Wwft, zeker voor kleinere Wwft-instellingen. In de beleidsagenda witwassen die de Tweede Kamer binnenkort ontvangt, wordt hier nader op ingegaan. Due-diligence maatregelen die instellingen nemen tegen hun cliënten moeten in verhouding staan ​​tot het risico op witwassen of terrorismefinanciering.

Financieel Recht Advocaten

Wilt u advies over of begeleiding bij conflicten over het cliëntenonderzoek van banken en de registratie van persoonsgegevens in de Gebeurtenissenadministratie, het IVR, het Incidentenregister en het EVR? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Wesley van Elven

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant