Nieuws: Banken hebben moeite met bestrijden terrorismefinanciering

Banken steken veel moeite in het monitoren van enorme hoeveelheden financiële transacties. Dit om te voldoen uit de verplichtingen van de wwft om witwassen en terrorismefinanciering tegen te gaan. Toch is de achterstand nog niet weggewerkt.

Bestrijding

Politicoloog Esmé Bosma heeft onderzoek gedaan hoe banken met digitale technologieën experimenteren en regels rond het bestrijden van terrorismefinanciering in praktijk brengen. Ze heeft geconcludeerd dat het in de praktijk nauwelijks lukt transacties op te sporen die mogelijk verband houden met terrorismefinanciering.

Ook zorgt de regelgeving omtrent terrorismefinanciering voor veel maatschappelijke problemen. Het belangrijkste struikelblok is de privacy van de burgers die in het geding komt. Door middel van deze regelgeving is het voor financiële instituties eenvoudiger persoonsgegevens op te vragen en additionele vragen te stellen naar de herkomst van gelden.

Moeite met kleine transacties

Uit het onderzoek komt naar voren dat er een kloof is ontstaan tussen de regelgeving die banken verplicht tot het opsporen en voorkomen van terrorismefinanciering, en de daadwerkelijke praktijk bij banken.

Banken lijken geen moeite te hebben met het screenen van terrorismelijsten en het in orde maken van de klantendossiers. Het probleem zit bij het opsporen van transacties die mogelijk verband houden met terrorismefinanciering. Dergelijke transacties komen volgens Bosma niet op de radar doordat het vaak om kleine bedragen draait, en het ook om legitiem geld zoals een salaris of uitkering kan gaan.

‘Als je vervolgens kijkt naar wat er met de meldingen van banken over ongebruikelijke transacties wordt gedaan’, zegt Bosma, ‘dan blijkt dat maar ongeveer 10 procent van hun meldingen tot verder onderzoek leidt.’

Financieel Recht Advocaten

Wilt u advies over of begeleiding bij conflicten over het cliëntenonderzoek van banken en de registratie van persoonsgegevens in de Gebeurtenissenadministratie, het IVR, het Incidentenregister en het EVR? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant