Nieuws: Nederlandse Vereniging van Banken werkt aan klachtenloket MKB

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) is een klachtloket aan het ontwikkelen waar kleine(re) ondernemers terecht kunnen als zij een geschil met hun bank hebben, zo maakt de branchevereniging vandaag bekend. Het loket wordt in samenspraak met belangenclubs zoals MKB-Nederland ontwikkeld en moet op 1 januari 2018 zijn opgezet. Het klachtenloket kan wellicht gaan dienen als een laagdrempelig alternatief voor een gerechtelijke procedure of procedure bij het Kifid. De NVB geeft aan dat er veel vraag is naar een klachtenloket door MKB-ondernemers.

Loket is onderdeel van de gedragscode voor financiering van kleine zakelijke ondernemers

Het klachtenloket wordt gefinancierd door de bankensector zelf. Het opzetten van het loket is een belangrijke component van de nieuwe gedragscode voor de financiering van kleinzakelijke klanten, waar de NVB momenteel aan werkt. Simon Zwagerman van NVB, verantwoordelijk voor het ontwikkelen van het klachtenloket, kan nog weinig concreets zeggen over de inhoud van de nieuwe gedragscode: 'de code zal een extra stap betekenen bovenop de standaard contractvoorwaarden. Denk bijvoorbeeld aan het doorverwijzen van klanten aan wie financiering is geweigerd. Zoiets hoeven banken niet te doen, maar kan vanuit klantperspectief wel goed zijn'.

Niet zelden krijgen ondernemers geen (volledige) toegang tot hun eigen dossier bij de bank, hetgeen leidt tot informatieasymmetrie tussen de bank en de klant. In de toekomst kan deze informatieasymmetrie mogelijk via de nieuwe gedragscode worden opgelost, aldus Zwagemakers: 'als je als ondernemer van mening bent dat je ten onrechte geen toegang hebt tot informatie, kan je in de toekomst naast de rechter dus ook naar dit nieuwe loket stappen'.

Uitvoeringsorganisatie voor het klachtenloket nog onbekend

De vraag of het Kifid uitvoering zal gaan geven aan het klachtenloket is nog onbekend. Er zijn volgens de NVB meerdere organisaties die deze taak op zich zouden kunnen nemen. NVB is momenteel in gesprek met mogelijke kandidaten die uitvoering aan het loket kunnen geven. NVB organiseert samen met MKB-Nederland op 17 maart 2017 een bijeenkomst waar zij met stakeholders in gesprek gaat over de gedragscode en het klachtenloket.

Klik hier voor het artikel van de NVB.

Financieel Recht Advocaten

Heeft u als MKB-er een geschil met uw bank over uw financiering of de bijbehorende voorwaarden? Financieel Recht Advocaten is u graag van dienst. Onze gespecialiseerde advocaten hebben ruime ervaring in gerechtelijke procedures tegen banken en andere financiële dienstverlening. Neem hier contact met op met een van onze advocaten voor advies, om op gelijk niveau met uw bank in gesprek te komen of voor het voeren van een gerechtelijke procedure.

Zie ook vergelijkbare nieuwsberichten:

Wesley van Elven

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant