Nieuws: Nieuwe gedragscode en klachtenloket voor alternatieve kredietverleners mkb

Indien een ondernemer opzoek is naar een krediet dan is een bank vaak de eerste bij wie hij aanklopt. Een bank zal echter niet altijd ingaan op de kredietaanvraag van de ondernemer. In dat geval moet hij op zoek naar alternatieven. Hij kan dan terecht bij alternatieve kredietverleners. Dit zijn partijen die buiten de bank om investeerders en ondernemers koppelen. De Stichting MKB Financiering (hierna; SMF) is een onafhankelijke organisatie die zich inzet voor de alternatieve financierders in het midden- en kleinbedrijf. Om meer vertrouwen in deze sector te creëren komt SMF met een gedragscode. Deze code geldt voor alle partijen die zich aan de stichting hebben verbonden. Ondernemers die zich niet aan SMF hebben verbonden kunnen er voor kiezen zelfstandig de gedragscode te ondertekenen.
SMF is in oktober 2018 opgericht. De bedrijven Spotcap, Dynamic Credit, Voldaan, Boozt24, Fiduciam, NPEX, Fundiq, Lendix, Funding Circle en Collin Crowdfund hebben zich voor de komende drie jaar verbonden als partner van SMF.

Nieuwe gedragscode is het resultaat van samenwerking

De gedragscode is het resultaat van input van verschillende partijen. Naast de aan de stichting verbonden ondernemingen hebben ook het ministerie voor Economische Zaken en MKB Nederland meegewerkt aan de gedragscode. Ook de Autoriteit Financiële Markten (AFM) is betrokken geweest bij de totstandkoming. De AFM heeft enkel een adviserende rol gespeeld. Veel bedrijven zijn vrijgesteld van de vergunningsplicht van de AFM.
De nieuwe gedragscode zal op 1 juli 2019 in werking treden. In de code worden op verschillende terreinen regels ingevoerd. Zo worden er regels gesteld aan de professionaliteit en betrouwbaarheid van partijen. Ook voor de informatieverstrekking en transparantie zijn gedragsregels geformuleerd.

Klachtenloket geopend bij het Kifid

Naast de gedragscode komt er ook een onafhankelijk klachtenloket. Dit loket wordt verbonden aan toezichtsinstituut Kifid. Het klachtenloket moet het in de toekomst makkelijker maken voor gedupeerde ondernemers om een klacht in te dienen over partijen die actief zijn in de mkb-financiering. Het loket neemt alleen klachten in behandeling over bedrijven die zijn verbonden aan SMF of de gedragscode ondertekend hebben. Ondernemers kunnen vanaf 1 juli 2019 terecht bij het loket.

Hoogleraar treedt toe tot stichtingsbestuur

SMF maakte ook bekend dat Jaap Koelewijn zal toetreden tot het bestuur van de stichting. De aan Nyenrode verbonden hoogleraar Corporate Finance gaat de aan SMF verbonden bedrijven doorlichten. In het FD noemt Koelewijn verschillende punten die bij het uitvoeren en handhaven frictie zullen gaan opleveren. De transparantie over betalingen aan tussenpersonen is een heikel punt in de sector. Een ander ‘heet hangijzer’ is het door SMF geëiste kosten maximum van 20% voor kredieten verleent door schaduwbanken.

Klik hier voor de nieuwe gedragscode.

Klik hier voor het volledige nieuwsbericht van het Financieel Dagblad.

Financieel Recht Advocaten

Heeft u een geschil met uw bank, verzekeraar of tussenpersoon en zoekt u hulp bij een lopende klacht bij het Kifid? Neem dan hier contact met ons op. De advocaten van Financieel Recht Advocaten hebben ruime ervaring met het procederen tegen banken, verzekeraars en vermogensbeheerders.

Zie ook vergelijkbare nieuwsberichten:

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant