Nieuws: Klant lijkt de dupe te zijn van interpretatiegeschil Kifid en ING

Uit een nieuwsartikel van het Financieele Dagblad van 2 februari 2018 volgt dat een ING-klant op kosten dreigt te worden gejaagd door een conflict tussen ING en het financiële klachtenloket van het Kifid. In het najaar van 2017 won de klant van ING een zaak bij het Kifid tegen zijn bank vanwege eenzijdig en ten onrechte verhoogde opslagen op een lening met variabele rente.

Klant van ING wordt tweemaal in negatieve zin verrast

In dit geval hadden partijen voorafgaand aan de procedure getekend voor een bindende uitspraak bij het klachtenloker. Tot grote verbazing van de klant had ING desondanks de mogelijkheid om tegen de uitspraak in hoger beroep te gaan. De verbazing van de klant werd nog groter toen bleek dat hij zelf de advocaat- en proceskosten van het hoger beroep moest betalen. 

‘Eerst blijkt een bindende uitspraak toch niet bindend en vervolgens moet ik zelf enorme kosten maken om me, in een niet door mij aangevraagd beroep, te kunnen verweren. (…) ING huurt NautaDutilh in, dat met een beroepsschrift van zestig pagina’s komt. Als ik me daar fatsoenlijk tegen wil verweren ben ik meer kwijt aan advocatenkosten in hoger beroep, dan wat ik in eerste instantie kreeg aan schadevergoeding’, aldus de de gedupeerde ING klant.

Alternatieve interpretatie door ING van de reglementen van het Kifid

Het is opmerkelijk dat de klant de advocaat- en proceskosten van het hoger beroep zou moeten betalen, aangezien het Kifid eerst zelf aan het Financieele Dagblad heeft gemeld dat in de reglementen van het Kifid staat dat de bank in dit soort gevallen de proces- en rechtsbijstandkosten moet vergoeden van de klant. ING heeft het Kifid er echter van weten te overtuigen dat het reglement anders uitgelegd dient te worden. De voorzitter van de Commissie van Beroep van het Kifid heeft aan de klant inmiddels geschreven dat de uitleg van ING correct is. Hoe dat kan, ondanks de letterlijke tekst in het reglement (5.4) dat de bank betaalt in die gevallen, blijft vooralsnog onduidelijk.

Een woordvoerder van het Kifid heeft laten weten dat het hier een specifieke situatie betreft die zich niet eerder heeft voorgedaan bij het Kifid. Verder betreurt het Kifid dat de bank in dit geval niet bereid is om in de geest van het reglement te handelen. Het Kifid geeft aan met de ING-klant in gesprek te willen gaan om een oplossing te vinden voor deze vervelende gang van zaken.

ING zegt zich aan het reglement van het Kifid te houden en benadrukt dat de klant bij winst van het hoger beroep mogelijk alsnog zijn advocaat- en proceskosten vergoed krijgt.

Banken verzetten zich fel tegen uitspraken op gebied van eenzijdige rentewijzigingen

ING (maar ook andere banken zoals ABN Amro) heeft in het verleden veel leningen verkocht met variabele rentes waarbij het probleem met betrekking tot de eenzijdig verhoogde renteopslagen speelt. ING vecht de voor haar nadelige uitspraken dan ook aan om precedentwerking te voorkomen. Die handelswijze van ING lijkt vooralsnog niet erg succesvol. Deze week kreeg de bank een tik op de vingers in een andere hoger beroep dat zich afspeelde voor het Gerechtshof Amsterdam. Het Hof oordeelde in die zaak dat ING niet bevoegd was om de rente eenzijdig te wijzigen, als die bevoegdheid niet contractueel was overeengekomen. 

Klik hier voor het volledige nieuwsartikel uit het Financieele Dagblad (FD).

Financieel Recht Advocaten

Gaat uw bank ook tot verhoging van de rente(opslag) over, en bent u van mening dat dit op grond van de gemaakte afspraken niet is toegestaan, kom dan in actie. Wij hebben ruime ervaring met het procederen tegen banken, verzekeraars en vermogensbeheerders alsmede tussenpersonen en/of financieel adviseurs. Neem hier vrijblijvend contact met ons op via ons contactformulier.

Zie vegelijkbare nieuwsberichten en uitspraken:

 

Lenie Spoor

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant