Nieuws: OM verwijt EY van onvoldoende melden ongebruikelijke transacties

Het Openbaar Ministerie (OM) voert aan dat accountants- en adviesbureau EY Nederland in haar verantwoordelijkheden tekort is geschoten en eist een onvoorwaardelijke geldboete van 243.000 euro. EY zou volgens het OM in de periode van 2011 tot 2014 ongebruikelijke transacties niet tijdig en volledig hebben gemeld.

Niet meld waardig

De accountants van EY Nederland hebben er alles aan gedaan om een ​​betaling aan een van de bedrijven van de klant te kwalificeren als een niet-meld waardige transactie, aldus het Openbaar Ministerie. ’Als professionals zorgden accountants ervoor dat alles op papier klopte om de commerciële belangen niet te ondermijnen’.

Toen de FIOD uiteindelijk vragen ging stellen en het de attentie van de media had bereikt, heeft EY een summiere melding gedaan over de ongebruikelijke transacties.

Strafrechtelijke onderzoek

Het OM besloot op 1 december 2016 een strafrechtelijk onderzoek te starten tegen EY wegens het niet naleven van de verplichtingen uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Het betrof de in deze zaak bedoelde transactie en enkele andere transacties die verband hielden met eerdere omkoping. Naar aanleiding van de opmerkingen heeft de FIOD nader onderzoek gedaan.

De Officier van Justitie voert aan; ‘Het gaat ook niet om een systeem falen waarbij de meldplichtige instelling weliswaar processen heeft ingericht om aan de Wwft te voldoen, maar dit in onvoldoende mate heeft gedaan. Nee, het gaat hier om systematisch ontwijk- wegkijk- en uitstelgedrag van werknemers op senior niveau bij EY Nederland in een concrete zaak, terwijl de stank van corruptie al niet meer te genieten was. Corruptie met een buitengewoon ontwrichtende werking in landen waar de instituties nog niet zo sterk zijn en juist door vormen van corruptie geen kans krijgen zich verder te ontwikkelen. Sterker nog door deze corruptiepraktijken verder worden ondergraven. Een tijdige melding van EY Nederland had dit tegen kunnen gaan’.

Geheimhoudingsplicht

De geheimhoudingsplicht van accountant wordt door het Openbaar Ministerie niet ontkent. Wel heeft de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants met betrekking tot de verantwoordelijkheid van de accountant voor het algemeen belang een aantal uitgangspunten geformuleerd waaraan alle accountants zich bij de uitoefening van hun beroep dienen te houden.

De Officier van Justitie verklaard; ‘“Van een gerenommeerd kantoor als EY Nederland had veel meer verwacht mogen worden, dan ze gedaan heeft. Niet in het pamperen van ontwijkgedrag maar in het nemen van het voortouw in voorbeeldgedrag, dat was er in het geheel niet. Dat rekent het OM EY Nederland in strafverzwarende zin aan”.

Het Openbaar Ministerie verhoogde daarom de boetecategorie van de vierde naar de vijfde, met een maximale boete van € 81.000. Uiteindelijk zijn 3 transacties niet tijdig gemeld. De officier van justitie eist een onvoorwaardelijke boete van € 243.000, ook wel drie keer € 81.000.

Financieel Recht Advocaten

Wilt u advies over of begeleiding bij conflicten over het cliëntenonderzoek van banken en de registratie van persoonsgegevens in de Gebeurtenissenadministratie, het IVR, het Incidentenregister en het EVR? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant