Het komt weleens voor dat de bank naar aanleiding van uw banktransacties vragen gaat stellen. Dit doen ze door verplichtingen uit de Wwft. Deze verplichtingen zijn er om de integriteit van het financiële stelsel te beschermen. Toch zien wij dat er vergaande onderzoeken worden uitgevoerd door banken en financiële instellingen.

Wat is Customer Due Diligence (CDD)?

Veel bedrijven moeten tegenwoordig aan Customer Due Diligence (CDD) voldoen. CDD staat voor ‘gepaste zorgvuldigheid’ en heeft betrekking op de integriteit van het bedrijf. Het onderzoek laat zien met wie een bedrijf zakendoet, wie de klanten zijn en welke risico’s deze klanten met zich meebrengen.

Voor financiële ondernemingen is CDD van cruciaal belang. Als zij geen integer beleid voeren, kunnen consumenten, bedrijven en andere stakeholders het vertrouwen in het bedrijf verliezen. Integer beleid begint natuurlijk bij het naleven van de geldende wet- en regelgeving, maar CDD gaat verder dan dat.

Wat houdt het CDD onderzoek in?

CDD omvat procedures, processen en maatregelen met betrekking tot:

  • de identificatie en verificatie van de identiteit van klanten;
  • de acceptatie en risicobeoordeling van klanten;
  • de monitoring van klanten, rekeningen en transacties.

Wat zijn de gevolgen van CDD?

Bedrijven en instellingen uit de financiële sector hebben de verplichting om hun klanten te onderzoeken en zich te houden aan de wet- en regelgeving met betrekking tot CDD. Dit is om te voorkomen dat hun diensten worden misbruikt voor criminele doeleinden zoals witwassen en fraude.

Deze verplichtingen zijn verankerd in verschillende wetten afhankelijk van de onderneming. Wanneer een bedrijf van mening is dat de verplichtingen van het CDD-onderzoek niet worden nagekomen, kan de zakelijke relatie worden opgezegd. Bovendien kunnen persoonsgegevens worden opgenomen in interne en externe verwijzingsregisters, wat het moeilijk maakt om een betaalrekening bij een andere bank te vinden.

Het is daarom belangrijk dat bedrijven een goed CDD-beleid voeren om de kans op integriteitsrisico’s te verkleinen. Hierdoor kunnen banken voorkomen dat zij in zee gaan met partijen die de goede naam, reputatie en vertrouwen van het bedrijf kunnen schaden.

Financieel Recht Advocaten

Wij van Financieel Recht Advocaten hebben veel ervaring met het procederen tegen financiële instellingen als het gaat om het Wwft onderzoek. Heeft u vragen met betrekking tot verplichtingen van de Wwft, het cliëntenonderzoek (KYC onderzoek), Customer Due Dilligence (CDD) of de registratie van uw persoonsgegevens in interne of externe verwijzingsregisters (EVR/IVR). Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze advocaten.

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant