Nieuws: Onderzoek AFM: wat is de visie van investeerders op de risico’s van crowdfunding?

In maart 2016 maakte de AFM via een persbericht duidelijk dat zij in samenwerking met meerdere crowdfundingsplatformen een onderzoek was gestart onder beleggers in crowdfunding. Met dit onderzoek wilde de AFM inzicht krijgen in de ervaringen en overwegingen van beleggers om via crowdfunding te investeren. Ook wilde de toezichthouder een beter beeld krijgen welke regels goed passen bij crowdfunding.

Op 9 augustus 2016 heeft de AFM de onderzoeksresultaten (deels) gepubliceerd in haar nieuwsbrief crowdfunding. Hieruit blijkt onder meer dat de risicobeoordeling van crowdfundingprojecten redelijk overeenkomt met de risico’s van beleggingsfondsen in Nederlandse aandelen.

40% van de geënquêteerden schat risico’s crowdfunding als klein of zeer klein in

Ruim 900 investeerders gaven in een online-enquête van de AFM en vijf crowdfundingplatformen aan hoe groot zij het risico inschatten dat ze een (groot) deel van de inleg kwijtraakten voor vijf verschillende beleggingsproducten. De geënquêteerden investeren in een of meerdere crowdfundingprojecten waarbij een rendement in geld in het vooruitzicht wordt gesteld. Uit de resultaten blijkt dat de risicobeoordeling van crowdfundingprojecten redelijk overeenkomt met die van beleggingsfondsen in Nederlandse aandelen. De AFM vermeldt: “24% beoordeelt investeren in crowdfundingprojecten als een groot of zeer groot risico. Bijna 40% beoordeelt het risico als klein of zeer klein. Ruim 20% vindt investeren in een beleggingsfonds een groot of zeer groot risico, terwijl 21% hier een klein of zeer klein risico in ziet.” Wat opvalt is dat 6% het risico van investeren in Nederlandse aandelen als klein of zeer klein inschat tegenover bijna 40% bij crowdfunding.

AFM gaat extra toezien op verstrekte informatie over risico’s

De AFM gaat in gesprek met de crowdfunding-sector, onder meer over het begrip dat investeerders hebben van de risico’s die zijn verbonden aan crowdfunding. Uit het onderzoek blijkt dat een grote groep geënquêteerden de risicokwalificatie dat een bepaald crowdfunding-project heeft een belangrijke component te vinden bij het nemen van een beslissing om te investeren. De AFM zal daarom extra toezien op de kwaliteit van deze informatie.

Financieel Recht Advocaten

Financieel Recht Advocaten komt graag in contact met personen die vragen hebben over crowdfunding, schade hebben geleden of vrezen schade te zullen lijden. Klik hier voor vrijblijvend contact met een van onze advocaten.

Klik hier voor de AFM nieuwsbrief inzake crowdfunding.

Klik hier voor een bondige weergave van de onderzoeksresultaten in het ESB-tijdschrift.

Zie ook vergelijkbare nieuwsberichten:

 

Neslihan Karacaoglan

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant