Nieuws: Privacy-autoriteit EDPB bekritiseert Europese Commissie over anti-witwasregels

De European Data Protection Board (EDPB), de Europese privacy-autoriteit, heeft bedenkingen geuit bij de plannen van de Europese Commissie om anti-witwasregels aan te scherpen. De EDPB vraagt zich af of de voorgestelde maatregelen om meer data te delen wettelijk gezien wel door de beugel kunnen. In dit artikel bespreken we de belangrijkste bezwaren van de EDPB en de reacties van Nederlandse banken en de Autoriteit Persoonsgegevens.

Nieuwe richtlijn en bezwaren van de EDPB

De nieuwe richtlijn van de Europese Commissie bevat onder meer ruimere mogelijkheden voor instellingen om klantonderzoek te doen en hierover te rapporteren aan lokale toezichthouders. Daarnaast zouden bedrijven onderling gegevens over verdachte klanten en transacties kunnen gaan delen. De EDPB is van mening dat dergelijke publiek-private samenwerkingen een buitenproportionele inbreuk maken op privacy rechten, zoals vermeld in een brief aan het Europees Parlement.

De privacy-autoriteit stelt dat de bestrijding van criminaliteit een publieke taak is en dat het toewijzen van deze taak aan private ondernemingen strikt beperkt moet worden. Bovendien zou het delen van informatie door ondernemingen kunnen leiden tot “massasurveillance” en een verhoogd risico dat mensen onterecht de toegang tot een bankrekening kwijtraken.

Reactie Nederlandse banken en Autoriteit Persoonsgegevens

Nederlandse banken vinden het delen van data essentieel in de strijd tegen witwassen. Echter, de Raad van State wees dit eerder af in een advies over voorgestelde nieuwe wetgeving, vanwege de inbreuk op de privacy van betrokken personen. De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) betreurt dit, omdat het initiatief Transactiemonitoring Nederland (TMNL) zich juist zou richten op het delen van patronen, niet van privacygevoelige gegevens. Banken denken dat het delen van transactiedata tijd en geld kan besparen.

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is het eens met de EDPB en wijst op dezelfde bezwaren die zij eerder aangaf bij het wetsvoorstel “plan van aanpak Witwassen”. De AP is blij dat binnen Europa de neuzen dezelfde kant op staan wat betreft antiwitwaswetgeving.

Balans tussen privacy en bestrijding van witwassen

De discussie rond de nieuwe anti-witwasregels laat zien dat er een balans gevonden moet worden tussen het beschermen van privacy en het effectief bestrijden van witwassen en andere criminele activiteiten. Het is van belang dat alle betrokken partijen, waaronder de Europese Commissie, privacy-autoriteiten en financiële instellingen, samenwerken om tot een passende oplossing te komen die zowel de privacy respecteert als effectief bijdraagt aan het tegengaan van witwassen.

Financieel Recht Advocaten

Voor meer informatie over privacywetgeving, anti-witwasregels en de gevolgen voor uw onderneming kunt u terecht bij Financieel Recht Advocaten. Onze gespecialiseerde advocaten kunnen u adviseren over de meest recente ontwikkelingen en u bijstaan in juridische kwesties.

Lenie Spoor

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op
Fabienne de Jong

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant