De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) stelt banken in Nederland in staat om klanten te verplichten om de herkomst van hun vermogen te verifiëren. Banken zijn verplicht om vragen te stellen aan klanten over hun vermogen als onderdeel van een cliëntenonderzoek. Dit is bedoeld om ervoor te zorgen dat ze geen vermogen van onrechtmatige herkomst verwerken.

Cliëntenonderzoek

Bij het cliëntenonderzoek moeten klanten hun identiteit bevestigen en de herkomst van hun vermogen aantonen. De bank moet de vermogensbronnen en de transacties naar de bankrekening inzichtelijk maken. De bank moet ook het doel van de transacties en de transactiegegevens verifiëren. Als de herkomst van het vermogen niet kan worden aangetoond, kan de bank de transactie of de rekening van de klant weigeren.

KYC

Banken zijn verplicht om een Know Your Customer (KYC) procedure te volgen om te bevestigen dat de klant een eerlijke transactie uitvoert. Om deze procedure te volgen, moeten klanten bepaalde documenten aan de bank overleggen, zoals een identiteitsbewijs, een verklaring van vermogen, bankafschriften, een verklaring van de belastingdienst of de jaarstukken van de klant.

Als de klant niet kan voldoen aan de KYC-procedure of als de bank niet aan de wetgeving voldoet, kan de bank de transactie weigeren of de bankrekening van de klant opzeggen. De bank kan ook een melding doen bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) als er sprake is van witwassen, financieren van terrorisme of andere illegale activiteiten.


Algemene Bankvoorwaarden

Alle banken hebben Algemene Voorwaarden (ABV) waarin staat wat de klanten moeten weten over de bankdiensten en hun verplichtingen bij het gebruik van de bankdiensten. In de algemene voorwaarden staat ook dat de bank de herkomst van het vermogen van de klant moet verifiëren.

De Wwft verplicht banken om klanten te verplichten om documenten te verstrekken en vragen te beantwoorden over de herkomst van hun vermogen. Als de klant niet voldoet aan de KYC-procedure, kan de bank op grond van de ABV de transactie weigeren of de bankrekening van de klant opzeggen.


Opzegging bankrelatie

Als de bank de klant niet kan voldoen aan de KYC-procedure of als de klant niet aan de wettelijke verplichtingen kan voldoen, kan de bank de bankrelatie met de klant opzeggen. De klant moet dan al zijn vermogen op de bankrekening van de klant terugstorten naar de bron waar deze vandaan komt.

Financieel Recht Advocaten

Wij van Financieel Recht Advocaten hebben veel ervaring met het procederen tegen financiële instellingen als het gaat om het Wwft onderzoek. Heeft u vragen met betrekking tot verplichtingen van de Wwft, het cliëntenonderzoek (KYC onderzoek), Customer Due Dilligence (CDD) of de registratie van uw persoonsgegevens in interne of externe verwijzingsregisters (EVR/IVR). Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze advocaten.

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant