Nieuws: Recente versie Leidraad Wwft en Sanctiewet

In dit artikel kunt u de meest recente versie vinden van de Leidraad Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en Sanctiewet (Sw). Deze versie is gewijzigd in december 2020.

Aanleiding

In februari 2011 is op aanbeveling van het IMF een eerste leidraad opgesteld door de Nederlandsche Bank (NVB). Dit om de private sector te ondersteunen bij de uitvoering van taken op het terrein van het voorkomen van witwassen en terrorismefinanciering. Inmiddels heeft de wet- en regelgeving op dit terrein zich verder ontwikkeld.

Het ministerie van Financiën heeft een algemene leidraad uitgegeven en de betrokken Wwft-toezichthouders gevraagd ook een specifieke leidraad te ontwikkelen die voor de verschillende instellingen geldt. De andere Wwft-toezichthouders, Autoriteit Financiële Markten, Bureau Financieel Toezicht (Bureau Financieel Toezicht, Belastingdienst/bureau Toezicht Wwft, Nederlandse orde van advocaten) hebben een eigen Leidraad Wwft gepubliceerd op hun websites.

Cliëntenonderzoek

Een instelling is in beginsel verplicht om voorafgaand aan de dienstverlening cliëntenonderzoek te verrichten. Het verrichten van cliëntenonderzoek draagt bij aan het herkennen en beheersen van risico’s die bepaalde cliënten of bepaalde soorten dienstverlening met zich brengen. Instellingen dienen alle maatregelen van het cliëntenonderzoek toe te passen, maar de intensiteit kan worden afgestemd op het risico dat een bepaald type cliënt, relatie, product of transactie oplevert.

Juridisch bindend

Deze leidraad is geen juridisch bindend document of een beleidsregel. De voorbeelden gegeven in deze leidraad zijn niet uitputtend en zijn een handreiking voor de uitleg en toepassing van de wettelijke verplichtingen.

Hieronder staan alle bestanden die betrekking hebben op de Leidraad Wwft en Sanctiewet:

Leidraad Wwft en Sanctiewet

Naleving Sanctiewet voor pensioenfondsen

Q&A Sanctiewet voor schadeverzekeraars

Financieel Recht Advocaten

Wilt u advies over of begeleiding bij conflicten over het cliëntenonderzoek van banken en de registratie van persoonsgegevens in de Gebeurtenissenadministratie, het EVR, het Incidentenregister en het ? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Wesley van Elven

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant