Nieuws: Rechter: ervaren belegger in crowdfundingproject had beter moeten weten

De markt voor crowdfunding is een groeiende markt. Steeds meer ondernemers en beleggers vinden elkaar op crowdfundingplatforms. De platforms vervullen een belangrijke rol in het samenbrengen van ondernemers en investeerders. Zij zijn een beurs, broker en investeringsbank ineen. Dit kan dan ook niet altijd zonder problemen verlopen. Een voorbeeld hiervan is het in juli 2018 failliet verklaarde VacuMedical B.V.. VacuMedical is een kliniek voor arm en beenklachten. In 2014 wist het 63 investeerders warm te maken voor haar financieringsbehoefte van €200.000. De bestuurder stond persoonlijk borg voor €150.000 wat extra vertrouwen wekte. Daarnaast werd de beleggers een rendement van 8% per jaar beloofd. Een van de investeerders in VacuMedical is Chris Vuijk. Hij heeft €5.000 in het bedrijf geïnvesteerd. Na het faillissement heeft hij slechts €2.600 van zijn inleg teruggekregen. Er wordt een schikkingsvoorstel gedaan maar Vuijk gaat als een van de weinige niet mee akkoord. Hij voelt zich opgelicht door Collin Crowdfund en start een procedure tegen het platform bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant.

Collin Crowdfund heeft onvoldoende onderzoek gedaan

Vuijk voelt zicht door Collin Crowdfund opgelicht. Het platform heeft naar zijn mening onvoldoende onderzoek gedaan naar de bestuurder van VacuMedical voordat de kredietaanvraag door het platform werd geaccepteerd. Alvorens het aangaan van de lening heeft Collin niet onderzocht of er een BKR-registratie was. Daarnaast was de ingediende belastingaangifte een jaar oud en is ook het Kadaster niet geraadpleegd door Collin. Als zij dit wel hadden gedaan dan was bekend geworden dat op de woning van de aanvrager van het krediet al twee jaar gedeeltelijk beslag lag. Daardoor was het risico voor de investeerders veel groter.

Crowdfundingplatform heeft nu andere interne processen

Tijdens de behandeling van de zaak voert Collin verweer tegen de vordering van Vuijk. Het bedrijf stond nog in de kinderschoenen ten tijde van de kredietronde in 2014. Crowdfunding was nog een nieuw fenomeen waardoor er nog geen toezichtrechtelijke sturing van de Autoriteit Financiële Markten was. De door de bestuurder gestelde borg moest als een morele borg gezien worden. Collin geeft aan dat er inmiddels nieuwe interne processen gelden. Echter, Vuijk kan zich niet beroepen op de nu geldende processen.

Ondanks schending onderzoeks- en informatieplicht wordt de vordering afgewezen

De rechter is van oordeel dat zelfs wanneer Collin haar onderzoeks- en informatieplicht heeft geschonden de vordering alsnog moet worden afgewezen. Om tot dit oordeel te komen overweegt de rechter dat Vuijk een ervaren belegger is met een voorliefde voor risicovolle beleggingen. De conclusie van de rechter is dat een ervaren belegger beter had moeten weten.

Bedragen te klein voor een rechtszaak

Investeerders in crowdfunding projecten leggen vaak enkele duizenden euro’s in. Wanneer een project niet loopt zoals verwacht verliezen de beleggers relatief kleine bedragen. Het loont zich vaak niet om via de rechter de schade te verhalen op het crowdfundingsplatform. Zo gaat ook de vordering van Vuijk om een verlies van slechts €2.400. Toch heeft hij een rechtszaak aangespannen tegen het platform. Tegenover het Financieele Dagblad vertelt hij dat het gaat om het principe. Hij legt zich dan ook niet neer bij de uitspraak van de rechter en gaat in hoger beroep. Dit is de eerst keer dat een crowdfundingsplatform voor de rechter wordt gedaagd door een investeerder. Eerder is wel met succes de accountant van een crowdfundingsplatform aangesproken. De Accountantskamer was van oordeel dat de accountant op meerdere punten het fundamentele beginsel van vakbekwaamheid en zorgvuldigheid had geschonden. De accountant kreeg daar een berisping voor opgelegd. Die zaak vindt u hier.

Klik hier voor het volledige nieuwsbericht van het Financieele Dagblad.

Lenie Spoor

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant