Nieuws: Regel omtrent continuïteit toegevoegd aan gedragscode crowdfunding

De branchevereniging crowdfunding heeft besloten om een tiende regel aan de gedragscode toe te voegen omtrent de continuïteit van platforms. in die regel, die per 30 oktober 2017 in werking zal treden, wordt bepaald dat platforms duidelijke informatie moeten verstrekken over de vraag hoe zij de continuïteit waarborgen indien een platform zelf de stekker er uit trekt. Een crowdfundingplatform, feitelijk de schakel tussen ondernemer en investeerders, moet of wil soms stoppen omdat bijvoorbeeld de winstgevendheid onvoldoende is of omdat de directie stopt. Volgens de branchevereniging mag een platform niet afhankelijk zijn van bepaalde personen of inkomsten uit projecten. Er dient daarom een duidelijk stappenplan te liggen dat uiteenzet hoe lopende crowdfundingprojecten bij discontinuïteit van het platform worden afgerond.

Consternatie omtrent crowdfundingplatform Regiofund

Onlangs heeft Regiofund, een platform in de regio Twente, haar activiteiten gestaakt. Dat hield voor de beleggers in dat zij dus niet meer te maken hadden met de tussenpersoon, maar rechtstreeks met de ondernemer. Vice versa had de ondernemer ineens van doen met vele individuele beleggers. Jeroen ter Huurne, bestuursvoorzitter van de branchevereniging Nederland Crowdfunding stelt dat de consternatie rondom Regiofund niet de aanleiding is geweest voor het opnemen van deze nieuwe gedragsregel: “het stond al op de agenda en de meeste leden hebben ook al langer een oplossing. Het was alleen nog geen verplichting voor leden. Dat is het nu wel”.

De leden van de branchevereniging zijn vrij om een plan uiteen te zetten waaruit volgt wat er is geregeld bij discontinuïteit van het platform. De branchevereniging schrijft dus niet één oplossing voor. De verwachting van Ter Huurne is dan ook dat verschillende crowdfundingplatformen verschillende oplossingen zullen aandragen.

Niet ieder platform is gebonden aan de gedragscode

De crowdfundingplatforms die zijn aangesloten bij branchevereniging Nederland Crowdfunding, hebben zich toegelegd op het naleven van de gedragscode. Dat is een voorwaarde voor lidmaatschap. Er zijn echter nog genoeg platforms geen lid van deze branchevereniging, zodat het opnemen van deze extra gedragsregel geen oplossing voor alle problemen is. Regiofund was bijvoorbeeld geen lid van de branchevereniging.

Ter Huurne roept platforms op zich aan te sluiten bij de branchevereniging, zodat de vereniging de branche nog beter kan vertegenwoordigen. Dat een platform geen lid is, neemt volgens hem echter niet weg dat ieder zelf-respecterend platform zich aan de gedragscode zou moeten conformeren. Ter Huurne geeft aan dat de branchevereniging zelf het voortouw neemt bij het opstellen van een gedragscode, mede omdat duidelijk is geworden dat richtlijnen en/of wetgeving vanuit onder meer de AFM nog jaren op zich kunnen laten wachten.

Financieel Recht Advocaten

Financieel Recht Advocaten komt graag in contact met personen die vragen hebben over crowdfunding, schade hebben geleden of vrezen schade te zullen lijden. Financieel Recht Advocaten behartigt zowel de belangen van individuele gedupeerde beleggers als van groepen gedupeerde beleggers die een collectieve claim willen instellen. Ook staat Financieel Recht Advocaten ondernemers bij die als gevolg van crowdfunding gedupeerd zijn. Klik hier voor vrijblijvend contact met een van onze advocaten.

Zie ook vergelijkbare artikelen:

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant