Nieuws: Toezichthouders pleiten voor veranderingen bij de vergaande klantenonderzoeken bij banken

Er moet een drastische verandering komen in de vergaande cliënt onderzoeken bij banken. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en de andere Europese privacytoezichthouders, verenigd in de European Data Protection Board (EDPB) ondervinden negatieve gevolgen aan de controles van klanten.

Cliëntenonderzoek

Het cliëntenonderzoek is een van de verplichtingen die het nieuwe Europese anti-witwas voorstel voorschrijf. De voorstellen zijn bedoeld om de anti-witwas controles van onder financiële instellingen uit te breiden, maar kunnen ertoe leiden dat mensen onterecht geen bankrekening meer mogen openen en dat gevoelige gegevens over bijvoorbeeld religie en gezondheid zonder noodzaak worden gebruikt.

Deze verstellen geven de financiële instellingen, waaronder banken, de mogelijkheid om hun witwas controles verder uit te breiden. Het EDPB vond deze uitbreidingsplannen te vergaand en heeft hierover beklaagd bij het Europese Parlement en de Raad van de Europese Unie.

Banken maken voor hun cliëntenonderzoek gebruik van ‘informatiedienstverleners’. Dat zijn datahandelaren die onder meer lijsten leveren van personen die standaard extra controle moeten krijgen. Dat zijn de zogeheten ‘politiek prominente personen’ en mensen uit hun directe omgeving.

De privacytoezichthouders adviseren om strenge regels op te stellen voor de inzet van deze datahandelaren. Zo wordt voorkomen dat mensen onterecht als crimineel bestempeld worden en zich daartegen niet kunnen verdedigen.

Betere beveiliging

De toezichthouders prefereren dat er duidelijk wordt vastgesteld in de wetsvoorstellen welke zeer gevoelige informatie mag worden gecontroleerd door financiële instellingen. Ook moeten de voorstellen zeer sterke waarborgen eisen van ondernemingen voor het gebruik van die persoonsgegevens. Zoals dataminimalisatie, beveiligingen en korte bewaartermijnen. Want dat is nu nog niet het geval.

‘In jouw betaalgegevens is te zien dat jij een drankje hebt afgerekend in een gaybar of dat jij een factuur van een therapeut hebt betaald. Hele normale zaken, die helaas nog steeds soms tot vervelende reacties leiden. Dat is een indringende kijk in je leven en heeft niets met witwassen of terrorismefinanciering te maken. Dat moet alleen mogen als het écht nodig is. En er moet alles aan gedaan worden om die gegevens niet op straat te laten belanden.’, aldus AP-bestuurder Katja Mur.

Het gaat om vier wetsvoorstellen. Het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie zullen verder onderhandelen over de inhoud van de wetten en bekijken of er nog wijzigingen nodig zijn. Bij akkoord tussen deze partijen kan de wet in werking treden.

Financieel Recht Advocaten

Wilt u advies over of begeleiding bij conflicten over het cliëntenonderzoek van banken en de registratie van persoonsgegevens in de Gebeurtenissenadministratie, het IVR, het Incidentenregister en het EVR? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Fabienne de Jong

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant