Nieuws: Vereniging van Banken wil samenwerkingsverband tussen banken

De Vereniging van Banken is teleurgesteld over het advies van de Raad van State tegen het gezamenlijk transactie toezicht. In het advies vraagt ​​de Raad van State of gegevensuitwisseling met TMNL op deze schaal noodzakelijk is. We begrijpen de zorgen van het bestuur over schendingen van het recht op privacy. Banken erkennen dat het uitwisselen van gegevens een grote verantwoordelijkheid met zich meebrengt. Als zodanig zijn de hoogste normen voor gegevensbescherming en beveiliging van toepassing op TMNL.

TMNL

Transactiegegevens worden in gepseudonimiseerde vorm met TMNL gedeeld. Hierdoor zijn de onderliggende privacy vriendelijke data niet transparant voor TMNL en worden data niet gedeeld tussen banken. Dit zijn de patronen waar TMNL zich op richt om de kans op het ontdekken van mogelijke criminele activiteiten te vergroten.

Op grond van de Wet witwassen en financieren terrorisme (Wwft) moeten banken alle transacties monitoren om te voorkomen dat hun systemen worden misbruikt voor het witwassen van geld. Daarom werken ze onafhankelijk van elkaar om de monitoring van abnormale transacties te verbeteren.

Gezamenlijk monitoren

Maar zoals de meeste Nederlanders gebruiken criminelen vaak meerdere bankrekeningen bij meerdere banken. Tot nu toe kunnen afwijkende klanttransacties alleen worden gevolgd binnen de controle van de bank. Monitoring en detectie zou effectiever zijn als banken dit soort transacties zouden kunnen delen met Transactie Monitoring Nederland (TMNL).

De toegevoegde waarde van onder meer gezamenlijk toezicht wordt bij één bank niet als afwijkend beoordeeld, maar kan in combinatie met gerelateerde klanttransacties bij andere banken wel degelijk duiden op witwassen of terroristische activiteiten. Financiering. De enige manier om dergelijke transacties en mogelijke netwerken te ontdekken, is door ze samen te monitoren.

Kritiek

Niet iedereen is hier voorstander van. Voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) Wolfsen erkent dat het zeer belangrijk is om ‘ondermijnende’ criminaliteit hard aan te pakken, alleen moet dit wel netjes gebeuren. Ook zegt hij: ‘Aan de Toeslagen Affaire en het FSV-schandaal hebben we gezien hoe mensen in de knel kunnen komen.

Verder stelt Wolfsen dat deze gezamenlijke monitoring het mogelijk maakt voor de overheid en financiële instellingen om persoonsgegevens met elkaar te delen, zonder dat er iets aan de hand is. Het probleem van massasurveillance komt nu wel erg dichtbij. Het kan ingrijpende gevolgen hebben als je op de verkeerde kant van de lijst komt.

Financieel Recht Advocaten

Wilt u advies over of begeleiding bij conflicten over het cliëntenonderzoek van banken en de registratie van persoonsgegevens in de Gebeurtenissenadministratie, het IVR, het Incidentenregister en het EVR? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant