Nieuws: Verplichtingen in de Wwft mogelijk in strijd met de AVG

De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) zijn het niet met elkaar eens over het transactie monitoren op grond van de Wwft. DNB wil dat bankdata onderling wordt gedeeld om zo het financiële stelsel te beschermen, terwijl de AP deze persoonsgegevens juist wil beschermen op grond van privacy.

Samenwerkingsprotocol

Deze tweestrijd kwam naar voren in de recente publicatie in de Staatscourant. Het ging hier om een zogenoemd Samenwerkingsprotocol tussen de twee toezichthouders.

De samenwerking is opmerkelijk. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft enkele weken geleden felle kritiek geuit op de door het ministerie van Financiën voorgestelde wijzigingen in de witwaswetten. Met dit voorstel geven DNB-uitvoerders banken meer vrijheid bij het uitwisselen van klantgegevens. De AP was verontwaardigd over de bedoelingen en sprak van een “bancair sleepnet”.

Afstemming

Met het Samenwerkingsprotocol hopen de twee toezichthouders dergelijke botsingen in de toekomst te voorkomen. De AP en DNB zullen “afstemmen over hoe om te gaan met zaken die elkaars toezicht beïnvloeden”, aldus het. Ook is er hoop op meer informatie-uitwisseling en samenwerking op het gebied van zowel nieuwe als bestaande vergunningaanvragen.

De twee autoriteiten staan op het gebied van wetgeving stijf tegenover elkaar. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), beter bekend als de Wet bescherming persoonsgegevens, is in strijd met de Wet op het financieel toezicht (Wft) en de Wet witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

Een voorbeeld van zo’n gespannen dossier is de controle van betaaldienstverleners. Deze bedrijven, waarvan Adyen de meest bekende is, vallen voor het gebruik van persoonsgegevens onder de AP en voor wat betreft het toezicht onder DNB.

Financieel Recht Advocaten

Wilt u advies over of begeleiding bij conflicten over het cliëntenonderzoek van banken en de registratie van persoonsgegevens in de Gebeurtenissenadministratie, het IVR, het Incidentenregister en het EVR? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Wesley van Elven

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant