Nieuws: Verzekeraar moet misleiding bewijzen

Centraal Beheer moet met bewijzen komen om fraude te bewijzen, zo meldt amweb.nl. De eigenaar van een woonboerderij had een verzekering bij Centraal Beheer. Een schuur die bij het huis zat, was ook verzekerd. Bij een storm heeft deze schuur schade opgelopen. Asbestplaten zijn van het dak gewaaid en de dakconstructie is daarbij beschadigd. De schade werd vastgesteld op 7.500 euro. Tijdens het vaststellen van de schade is ook gesproken over schade aan een zijmuur, deze zou het gevolg zijn van slecht onderhoud. Het herstel hiervan werd niet meegenomen in de schadeomvang.

Centraal Beheer start na het vaststellen van de schade een onderzoek. Er zou al sprake zijn van schade aan het dak voor de storm. Op luchtfoto’s is volgens Centraal Beheer te zien dat de dakplaten al verschoven waren voordat de storm plaatsvond. De man verklaart op de hoogte te zijn geweest van de verschoven platen, maar niet in de gaten te hebben gehad dat dit als schade gezien kon worden.

Schade wordt niet vergoed

Centraal Beheer besloot uiteindelijk de schade niet te vergoeden. Ze zegt alle verzekeringen op en brengt de onderzoekskosten in rekening bij de man. Volgens Centraal Beheer is er namelijk sprake van fraude. De man had de verschoven dakplaten moeten melden, daarnaast zou er ook sprake zijn van fraude omdat hij de schade aan de zijgevel zou willen aangeven als stormschade, terwijl tijdens het onderzoek is gebleken dat dit het gevolg was van slecht onderhoud.

Schadevergoeding

De man stapte hierop naar de rechter. Hij vordert een schadevergoeding van ongeveer 19.000 euro, als gevolg van premieverschil en stormschade. Achmea heeft volgens hem ten onrechte uitkering geweigerd. Centraal Beheer stelt in grote lijnen dat sprake is van fraude en dus het recht op uitkering is vervallen.

Misleiding moet bewezen worden

De rechtbank stelt dat de expert die de schade vaststelde aangaf dat de schade aan de zijmuur door gebrekkig onderhoud niet was meegenomen in de schaderapportage. Centraal Beheer stelt hierin dat alleen al door het bespreken van de schade een claim tot stand kwam. De rechter oordeelt hierover dat vaststaat dat de man de schade aan de muur daadwerkelijk heeft proberen te claimen. Centraal Beheer zal dus met bewijzen moeten komen die aantonen dat de man daadwerkelijk de schade aan de zijmuur heeft proberen te claimen. Met betrekking tot het dak oordeelt de rechtbank dat zeker geen sprake is van misleiding. Het gaat volgens de rechtbank om verschoven dakdelen en niet om ontbrekende dakdelen, dit ligt meer in de lijn van achterstallig onderhoud dan de lijn van schade. Er kan dus niet worden geoordeeld dat de eiser met zijn mededelingen over het dak heeft gehandeld met als doel Centraal Beheer zo te misleiden dat hij een hoge uitkering kon krijgen. De gestelde opzettelijke misleiding is dan ook niet vast komen te staan, stelt de rechtbank.

Lees hier het nieuwsbericht.

Neslihan Karacaoglan

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op
Fabienne de Jong

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant