Uitspraak: Aegon moet alsnog uitkeren na waarschuwing aan het verkeerde adres

Meneer X sluit in het voorjaar van 2005 een overlijdensrisicoverzekering af bij Aegon. Hij is accountant en heeft zijn eigen onderneming. De verzekering heeft bij het aangaan een dekking van €500.000. Dit bedrag wordt uitgekeerd indien meneer X voor 1 april 2010 komt te overlijden. Door een gezondheidsrisico wordt de verzekering herverzekerd bij levensverzekeringmaatschappij De Hoop. De Hoop accepteert de herverzekering op basis van het acceptatieformulier. Op dit formulier staat dat X een schuld heeft van €600.000.
In 2006 raakt meneer X vermist. Dit heeft tot gevolg dat in mei van dat jaar het faillissement van zijn kantoor wordt uitgesproken. Er wordt een curator aangesteld die een faillissementsverslag maakt. Uit dit verslag blijkt dat de onderneming in 2003 al een vordering op X had van €1,2 miljoen. Dit bedrag is sindsdien alleen maar opgelopen. Het bedrag aan schuld dat meneer X op zijn acceptatieformulier heeft ingevuld was dus veel lager dan zijn werkelijke schulden. Eind 2007 laat Aegon aan de curator weten dat meneer X een overlijdensrisicoverzekering had met een verzekerd bedrag van €500.000. Echter, het feit dat meneer X zijn mededelingsplicht heeft geschonden kan niet zonder gevolgen blijven.
In 2011 wordt het lichaam van meneer X gevonden. Zijn echtgenote is dan inmiddels overleden waardoor de kinderen de begunstigde van de verzekering zijn geworden.

Rechter is van oordeel dat Aegon niet hoeft uit te keren

De kinderen van meneer X vorderen dat Aegon het bedrag van de overlijdensrisicoverzekering alsnog uitkeert. Aegon weigert dit te doen en stelt zich op het standpunt dat de mededelingsplicht is geschonden waardoor zij niet verplicht is om uit te keren. Nu Aegon niet tot uitkeren overgaat stappen de kinderen naar de rechter. Daar vangen zij bot. De rechter gaat mee in de stelling van Aegon. Omdat meneer X zijn mededelingsplicht heeft geschonden hoeft Aegon niet tot uitkeren over te gaan, aldus de rechter.

Aegon waarschuwt aan het verkeerde adres

De kinderen gaan in hoger beroep bij het gerechtshof. Het hof komt tot het oordeel dat een schending van de mededelingsplicht van een verzekerde het gevolg kan hebben dat de verzekeraar niet tot uitkeren hoeft over te gaan. Hiervoor is wel vereist dat de verzekeraar binnen twee maanden de verzekerde moet waarschuwen welke gevolgen aan de schending van de mededelingsplicht worden verbonden. Dit moet schriftelijk bekend worden gemaakt aan het adres van de verzekeringsnemer. Het hof overweegt dat de termijn een vervaltermijn is. Wordt deze termijn overschreden, dan kan de verzekeraar geen gevolg meer verbinden aan de schending van de mededelingsplicht.
Aegon heeft eind 2007 aan de curator laten weten dat er een schending was van de mededelingsplicht door meneer X. Aegon stelt in hoger beroep dat de curator gezien kan worden als een vertegenwoordiger van meneer X omdat die aanspraak had op een deel van de uitkering in verband met het faillissement.
De curator had hooguit een indirect belang bij de uitkering van de verzekering, aldus het hof. Het hof is van oordeel dat dit onvoldoende is om de curator als vertegenwoordiger van meneer X te zien. Dit brengt mee dat de waarschuwing van Aegon niet aan het adres van meneer X is gedaan. Daarom kan zij geen gevolg meer verbinden aan de schending van de mededelingsplicht door X.
Aegon voert tevergeefs aan dat zij in verband met de vermissing de waarschuwing niet naar de verzekerde zelf kon sturen. Het hof is van oordeel dat dit verweer niet overtuigend is omdat Aegon naar eigen zeggen destijds niet wist dat X mogelijk niet meer in leven was.

Hof van oordeel dat Aegon alsnog moet uitkeren

Nu Aegon niet binnen de door de wet gestelde termijn van twee maanden aan de verzekerde of nabestaande heeft gewaarschuwd over de gevolgen die zij wilde verbinden aan het schenden van de mededelingsplicht door meneer X, is het hof van oordeel dat Aegon verplicht is alsnog het verzekerde bedrag van de overlijdensrisicoverzekering uit te keren.

Klik hier voor de volledige uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.

Financieel Recht Advocaten

Heeft u ook een geschil met uw verzekeraar of adviseur of uw verzekering? Neem dan hier vrijblijvend contact op met een van onze advocaten. Ons kantoor heeft ruime ervaring met het procederen tegen verzekeraars, banken, tussenpersonen, financieel adviseurs, hypotheekadviseurs, beleggingsadviseurs alsmede vermogensbeheerders.

Zie ook vergelijkbare uitspraken:

Fabienne de Jong

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant