Nieuws: Verzekerde dient driemaal klacht in maar vangt driemaal bot

Een echtpaar heeft in 1995 bij Mees Pierson een Hypotheekplan afgesloten voor 175.000 gulden. Er is via Hypotheek Visie Tilburg een hypotheekverzekering inclusief overlijdensrisico afgesloten. Tot augustus 2000 is per maand 840 gulden betaald. De maanden daarna is 10% van dat bedrag betaald.

Voor de financiering van de nieuwe woning, is in 2001 bij een andere adviseur een hypotheek afgesloten. In 2004 heeft het echtpaar de eerste woning verkocht en de lening afgelost. De beleggingen in het Allianz Hypotheekrentefonds zijn omgezet in een Allianz Garantiefonds. De beleggingspolis wordt enkele maanden later omgezet in een spaarrekening.

Het echtpaar stelt Allianz in 2008 aansprakelijk. Zij zouden te hoge kosten hebben berekend en tekort zijn geschoten in informatieverstrekking. De verzekeraar biedt een compensatieregeling aan, maar die leidt niet tot een vergoeding. Vier jaar later heeft het echtpaar Allianz benaderd om de mogelijkheden te bekijken omtrent de polis die inmiddels premievrij is. Allianz wijst een adviseur toe. Het advies van de adviseur geeft aan dat het kapitaal bij overlijden per 1 februari 2015 wordt gewijzigd.

In 2016 heeft het echtpaar klachten ingediend bij Allianz, Kennis Hypotheken, Hypotheek Visie Centrale én bij het bedrijf van de adviseur. Allianz treft een schikking, de andere partijen moeten zich bij het Kifid melden. Daar voert het echtpaar aan dat zij in de precontractuele fase zijn misleid en de verzekering onder dwaling is gesloten. Ook zou sprake zijn van precontractuele informatiegebreken en zorgplichtschendingen. Tijdens de looptijd is nooit gecontroleerd of de verzekering nog passend was voor het echtpaar.

Met betrekking tot de eerste adviseur is de klacht verjaard. De beleggingspolis werd meer dan 20 jaar terug gesloten en de klacht werd pas in 2016 ingediend. De adviseur heeft in acht (8) jaar tijd geen contact gehad met het echtpaar. In 2001 is echter al een andere adviseur aangewend. Het echtpaar heeft zelf besloten de tussenpersoon niet te betrekken bij de aankoop en verkoop van de woningen. De adviseur had geen nazorgplicht. Ook bij franchisegever Hypotheek Visie kan het echtpaar niet terecht, nu niet de interne klachtenprocedure is ingezet en de vorderingen deels zijn verjaard.

De nieuwe adviseur kan niet aansprakelijk worden gehouden voor zijn voorgangers. Ook heeft deze adviseur geen beroepsfouten gemaakt. De adviseur heeft voldaan aan wat van hem mocht worden verwacht in het kader van hersteladvies. Hij had het echtpaar niet moeten wijzen op eventuele fouten van voorgangers of een verjaringstermijn. Er kan geen verwijt worden gemaakt, nu het immers geen juridisch advies betreft.

Klik hier voor het nieuwsartikel.

Financieel Recht Advocaten

Heeft u ook een geschil met of een klacht over uw verzekeraar? Wordt de uitkering op uw verzekering ten onrechte ingehouden? Neem dan gerust contact met ons op. Wij behandelen geen zaken op basis van door de overheid gefinancierde rechtsbijstand (toevoegingsbasis, zie: www.rvr.org).

Fabienne de Jong

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant