Nieuws: Voorstel voor een Europese crowdfunding verordening

Als een ondernemer geld nodig heeft om te investeren was de bank lange tijd de eerste partij die benadert werd. Nu banken naar aanleiding van de kredietcrisis en de daaruit voortkomende nieuwe regelgeving niet altijd meer een financiering verstrekken, zoeken ondernemers andere manieren om aan hun financieringsbehoefte te voldoen. Een van deze alternatieve financieringsmethode is crowdfunding. Uit de door het CBS gepubliceerde Financieringsmonitor 2018 blijkt dat crowdfunding in een paar jaar tijd een enorme groei heeft doorgemaakt. Half 2018 vervulde crowdfunding echter nog maar 3% van de financieringsbehoefte van bedrijven in het MKB. Hoewel crowdfunding nu nog relatief klein is heeft het Europees Parlement onlangs een voorstel gedaan voor een verordening die betrekking heeft op crowdfunding. Deze zogenaamde European Crowdfunding Service Provider Verordening (ECSP-Verordening) moet het mogelijke maken om binnen de Europese Unie op vergunningsbasis grensoverschrijdende crowdfunding diensten aan te bieden.

Plannen voor een Europese Kapitaalmarktunie

Crowdfunding wordt steeds belangrijker in de financieringslader van startende en niet-beursgenoteerde bedrijven. De Europese Commissie heeft vastgesteld dat er belemmeringen zijn om grensoverschrijdend crowdfunding activiteiten te verrichten. De komst van een Europese Verordening moet dit makkelijker en goedkoper maken. Vanwege de kosten die crowdfundingplatformen nu moeten maken om aan alle regelgeving te voldoen, worden particuliere beleggers ervan weerhouden om grensoverschrijdend te investeren via crowdfunding. Hierdoor blijven crowdfundingactiviteit nu vooral nationaal en de Europese Commissie wil dat dit gaat veranderen naar een Europese crowdfunding markt.

Verordening moet crowdfunding makkelijker maken en tegelijk de positie van beleggers versterken

Met de komst van de verordening wordt er een vergunningsvereiste ingevoerd voor zowel crowdfunding op basis van eigen vermogen als crowdfunding op basis van kredietverlening.
Het voorstel beoogt de opschaling door een platform van crowdfundingdiensten op de Europese markt te vergemakkelijken. Daarmee moet de toegang tot de financiële markten voor starters, doorgroeiers en kleine en middelgrote ondernemingen verbeterd worden.
De ECSP-Verordening beoogt voorts de positie van beleggers te versterken. Onder meer door het crowdfundingplatform te verplichten bepaalde essentiële informatie over de aangeboden crowdfunding te verstrekken, inclusief de onderliggende risico's die aan de investering zijn verbonden.

Vergunning voor crowdfundingdiensten niet verplicht

Belangrijk punt is dat het hier een facultatieve vergunning betreft. Een aanbieder van crowdfundingdiensten kan er dus ook voor kiezen om binnenlandse diensten aan te (blijven) bieden op grond van toepasselijke nationale regelgeving.
Het is individuele lidstaten niet toegestaan aan houders van een ECSP-vergunning extra vereisten op te leggen voor wat betreft het aanbieden van crowdfundingdiensten. De vergunning is alleen voor crowdfunding tot één miljoen euro.

Financieel Recht Advocaten

Financieel Recht Advocaten komt graag in contact met particulieren en ondernemers die vragen hebben over crowdfunding, schade hebben geleden of vrezen schade te zullen lijden. Financieel Recht Advocaten behartigt zowel de belangen van individuele gedupeerde beleggers als van groepen gedupeerde beleggers die een collectieve claim willen instellen. Daarnaast staat Financieel Recht Advocaten ondernemers bij die schade hebben geleden als gevolg van een (mislukt) crowdfundingproject. Klik hier voor vrijblijvend contact met een van onze advocaten.

Zie ook vergelijkbare nieuwsberichten:

Wesley van Elven

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant