Uitspraak: Adviseur bank vervalst handtekening, tuchtcommissie legt beroepsverbod van twee weken op

Mevrouw V is vanaf 1985 werkzaam bij een bank. In mei 2015 heeft mevrouw E de bankierseed afgelegd. Vanaf dat moment was zij werkzaam als adviseur Inkomen en Vermogen. Mevrouw V heeft als adviseur een klant geholpen bij de waardeoverdracht van een vrijgekomen beleggingspolis. Hiervoor heeft mevrouw V de klant verzocht het formulier 'opdracht tot waardeoverdracht' in te vullen en te ondertekenen. Eind september 2016 was de waardeoverdracht nog niet geregeld. Zij heeft de klant daarom nogmaals een formulier tot waardeoverdracht laten ondertekenen. In november 2016 werd duidelijk dat het door de klant ondertekende formulier weer niet binnen was gekomen. Mevrouw V heeft daarom het formulier nogmaals uitgeprint. Ze heeft vervolgens zelf de gegevens van de klant ingevuld en het formulier ondertekend. Deze niet door de klant ondertekende opdracht tot waardeoverdracht heeft mevrouw V vervolgens per interne post verzonden naar de afdeling die de waardeoverdracht zou moeten afhandelen.

Bank stelt adviseur op non-actief en legt interne sancties op

De afdeling die de waardeoverdracht af zou handelen heeft mevrouw V vervolgens gevraagd een kopie van het legitimatiebewijs van de klant aan te leveren. Mevrouw V heeft toen bij haar collega gemeld dat zij 'uit frustratie iets stoms' had gedaan. Zij heeft toen aangegeven dat zij zelf de handtekening op het formulier had gezet. Haar collega wilde dit melden bij zijn leidinggevende. Mevrouw V heeft toen zelf contact opgenomen met haar leidinggevende om het voorval te melden en uit te leggen. Mevrouw V is uiteindelijk op non-actief gesteld en de bank heeft interne sancties opgelegd. Mevrouw V is berispt en haar prestatiepremie over 2016 is verminderd tot nihil.

De Stichting Tuchtrecht Banken (hierna: “Stichting”) heeft vervolgens nog een klacht ingediend tegen mevrouw V. Volgens de Stichting heeft mevrouw V in strijd gehandeld met verschillende gedragsregels die verbonden zijn aan de bankierseed. Volgens de Stichting moet eenieder er te allen tijde op kunnen vertrouwen dat een handtekening is gezet door de persoon aan wie de handtekening toebehoort. Mevrouw V stelt dat haar handelen voortkomt uit frustratie over de interne procedures bij de bank. Bij haar handelen stond het klantbelang juist voorop. Een te late overdracht van het geld zou mogelijk nadelige fiscale consequenties hebben voor de klant. Mevrouw V heeft het klantbelang dus niet geschonden en de klant had er ook geen problemen mee.

Bancaire tuchtrecht moet vertrouwen van consumenten in banken herstellen

De tuchtcommissie is van oordeel dat mevrouw V heeft gehandeld in strijd met de gedragsregels door het formulier te ondertekenen namens haar klant. Deze handeling kwalificeert niet als 'integer werken', is in strijd met de wet en andere regels doe gelden voor het werken bij de bank en schaadt het vertrouwen van de samenleving in de bank. Mevrouw V voerde als verweer dat zij, indien er een maatregel zou worden opgelegd, dubbel bestraft zou worden. De tuchtcommissie stelt vast dat hier geen sprake van is nu de sancties van de bank arbeidsrechtelijk van aard zijn. Het bancaire tuchtrecht is volgens de tuchtcommissie in het leven geroepen om het vertrouwen van consumenten in banken te herstellen. Bij de bepaling van de maatregel speelt de vraag of het klantbelang is gerespecteerd daarom een grote rol.

Door het handelen van mevrouw V zat er een formulier in het dossier van de klant wat niet door hem is ondertekend. Dit schaadt het vertrouwen dat klanten in het bankwezen moeten kunnen hebben. Het kopiëren van een handtekening van een klant is volgens de tuchtcommissie in alle gevallen een bijzonder ernstige schending van de gedragsregels. De tuchtcommissie acht daarom een beroepsverbod voor de duur van drie maanden in beginsel passend. Echter, het niet goed functionerende werkproces en het gebrek aan collegialiteit van de andere afdeling leiden tot een mildere maatregel. De tuchtcommissie acht daarom in dit geval een beroepsverbod voor 2 weken passend.

Klik hier voor de volledige uitspraak van de Tuchtcommissie Banken.

Financieel recht advocaten

Bent u ook op onjuiste wijze behandeld door een medewerker uit de financiële sector, en heeft u als gevolg daarvan schade geleden? Neem hier dan contact op met een van de advocaten van Financieel Recht Advocaten. Onze advocaten hebben ruime ervaring met het procederen tegen banken, verzekeraars en vermogensbeheerders.

Zie ook andere nieuwsberichten:

Wesley van Elven

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op
Fabienne de Jong

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant