Uitspraak: Bankadviseur misbruikt creditcard klant en krijgt beroepsverbod

Een adviseur particulieren bij een bank heeft een beroepsverbod van een half jaar opgelegd gekregen, omdat hij namens een klant een creditcard heeft aangevraagd en daarmee zelf € 3.200,= heeft opgenomen. Zo luidt het oordeel van de Tuchtraad Banken.

Teleurgestelde medewerker vraagt op eigen initiatief creditcard aan en plundert rekening student

De bankmedewerker kreeg in 2015 te horen dat hij onvoldoende functioneerde. Omdat zijn functioneerde ondanks een persoonlijk verbeterplan niet verbeterde, kreeg de man in september 2015 te horen dat zijn dienstverband per 1 januari 2016 zou eindigen. Enkele dagen na die teleurstellende mededeling, kreeg de bankmedewerker een verzoek van een internationale student, die was teruggekeerd naar zijn land van herkomst, om zijn bankrekening te beëindigen. De bankmedewerker heeft in plaats van het verzoek uit te voeren, namens de internationale student een creditcard aangevraagd en die naar zijn werkplek laten verzenden. Toen hij die creditcard in bezit had, heeft de bankmedewerker via verschillende opnames gedaan van de bankrekening van de student, voor een totaalbedrag van € 3.200,=.

Medewerker wordt opgenomen in het verwijzings- en incidentenregister

Deze handelswijze van de adviseur particulieren is aan het licht gekomen in maart 2016, nadat de desbetreffende medewerker niet meer werkzaam was voor de bank. De bank heeft aangifte tegen de man gedaan en er loopt thans een strafrechtelijk onderzoek. Ook wordt de oud-medewerker voor een periode van (maximaal) 8 jaar opgenomen in het extern verwijzingsregister, in het intern verwijzingsregister en in het incidentenregister van de bank geregistreerd. Uiteraard dient de ex-bankmedewerker de bedragen die hij heeft opgenomen met de creditcard terug te betalen.

Tuchtcommissie banken legt beroepsverbod van 6 maanden op

De Tuchtcommissie Banken heeft overwogen dat de man heeft gehandeld in strijd met de door hem afgelegde bankierseed en de daaraan verbonden gedragscode. De Tuchtcommissie Banken heeft desondanks een gematigde straf van 6 maanden opgelegd, in ogenschouw nemende dat de man nog strafrechtelijk wordt vervolgd, respijt heeft getoond en een terugbetalingsregeling heeft getroffen.

Financieel Recht Advocaten

Bent u ook op onjuiste wijze behandeld door een medewerker uit de financiële sector, en heeft u als gevolg daarvan schade geleden? Neem hier dan contact op met een van de advocaten van Financieel Recht Advocaten. Onze advocaten hebben ruime ervaring met het procederen tegen banken, verzekeraars en vermogensbeheerders.

Zie ook andere nieuwsberichten:

Neslihan Karacaoglan

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant