Uitspraak: Assurantietussenpersoon aansprakelijk voor onderverzekering

Een groothandel en producent in voedingsmiddelen en delicatessen, waaronder horeca-scnacks, heeft een brandverzekering afgesloten bij Reaal via een assurantietussenpersoon. In of rond 2009 hebben de bedrijfsactiviteiten van de groothandel een flinke groei doorgemaakt. Vervolgens heeft er op 1 juli 2010 een grote brand gewoed in de groothandel. Bij de afwikkeling van de schade bleek sprake te zijn van onderverzekering. Hierdoor kreeg de groothandel niet haar volledige brandschade vergoed van Reaal. Er ontstaat daarom een geschil tussen de groothandel en de assurantietussenpersoon. De beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van de assurantietussenpersoon keert een bedrag van € 250.000,= als voorschot uit aan de groothandel. De groothandel stapt echter naar de rechter met een eis van € 900.000,=, omdat de assurantietussenpersoon verantwoordelijk zou zijn voor de onderverzekering.

Verzekerde: tussenpersoon heeft onvoldoende taxaties uitgevoerd en uitkeringsduur brandverzekering zonder overleg verlaagd

In de procedure in eerste aanleg verwijt de groothandel de assurantietussenpersoon dat zij geen, althans onvoldoende, taxaties heeft laten uitvoeren, waardoor thans de verzekerde sommen niet voldoende waren. Verder verwijt de groothandel de assurantietussenpersoon dat zij de uitkeringsduur van de brand-bedrijfsschadeverzekering zonder enig overleg heeft verlaagd van 52 naar 26 weken.

Rechtbank: tussenpersoon heeft waarschuwingsplicht geschonden omtrent onderverzekering

In eerste aanleg overweegt de rechtbank dat de assurantietussenpersoon de groothandel had moeten waarschuwen voor de onderverzekering. Dit was ook erkend door de assurantietussenpersoon. Het door de assurantietussenpersoon gedane beroep op eigen schuld is afgewezen door de rechtbank. Kort gezegd omdat zij er op bedacht had moeten zijn dat de directie van de groothandel wat betreft verzekeringszaken volledig vertrouwde op de expertise van de assurantietussenpersoon. De claim met betrekking tot de uitkeringstermijn wordt door de rechtbank afgewezen. De rechtbank overweegt dat de groothandel niet heeft aangetoond dat de uitkeringstermijn ooit meer dan 26 weken is geweest. De rechtbank veroordeeld de tussenpersoon tot betaling van een bedrag van € 541.000,=, met aftrek van het reeds betaalde voorschot.

Tussenpersoon had pro-actief moeten optreden en uitkeringsduur van 52 weken moeten adviseren

De groothandel neemt met de uitspraak geen genoegen en gaat in hoger beroep. De groothandel grieft in hoger beroep met name tegen de beslissing van de rechtbank inzake de uitkeringstermijn. De groothandel voert onder meer aan dat de groothandel de assurantietussenpersoon nooit een uitkeringsduur van 26 weken had mogen adviseren. Dit is des te kwalijker volgens de groothandel omdat zij meermaals heeft gevraagd of alles goed verzekerd was, waarop de assurantietussenpersoon steeds bevestigend antwoordde.

Het gerechtshof oordeelt samenvattend dat de assurantietussenpersoon pro actiever op had moeten treden, zeker gezien de groei die de groothandel doormaakte. Het had op de weg van de tussenpersoon gelegen om de groothandel in te lichten over de mogelijkheid om een langere uitkeringsduur te kiezen, zeker nadat er in 2007 een fout in de polis had gestaan waaruit zou zijn gebleken dat de uitkeringsduur 52 weken betrof. De tussenpersoon heeft aldus aan de groothandel de mogelijkheid onthouden om een afweging te maken welke uitkeringsduur het meest passend zou zijn geweest. De schade door de kortere uitkeringsduur wordt door het gerechtshof geschat op ca. € 350.000. Dat brengt het te betalen bedrag voor het intermediairbedrijf in totaal op € 709.537,=, nog te vermeerderen met wettelijke rente.

Financeel Recht Advocaten

Heeft u ook schade geleden als gevolg van onderverzekering? Of bent u anderszins onjuist of onvolledig geadviseerd bij het afsluiten of wijzigen van verzekeringen of een hypotheek? Of heeft u een ander geschil met uw financieel adviseur, bank, tussenpersoon of verzekeraar? De advocaten van Financieel Recht Advocaten hebben ruime ervaring met procederen tegen voornoemde instellingen. Neem hier vrijblijvend contact op met een van onze advocaten.

Klik hier voor de volledige uitspraak van het gerechtshof Den Haag d.d. 19 juli 2016.

Zie vergelijkbare uitspraken:

 

Lenie Spoor

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant