Uitspraak: Assurantietussenpersoon schendt zorgplicht bij bemiddeling bij de aanpassing van een verzekering

Financieel dienstverlener en assurantietussenpersoon Aram Verzekeringen & Hypotheken (hierna: “Adviseur”) heeft bemiddeld bij de totstandkoming van een verzekeringspolis voor een juwelierszaak. Op 10 augustus 2011 is er een polis tot stand gekomen tussen de juwelierszaak en Nassau Verzekeringen (thans: HDI Gerling) op grond waarvan de juwelierszaak was verzekerd tot een maximum van € 40.000,= in geval van schade aan de handelsvoorraad ten gevolge van een overval.

Verzekerde juwelier doet verzoek tot verhoging verzekerd bedrag als gevolg van overval

Op 11 oktober 2013 werd de juwelierszaak overvallen. Resumé: een schade van ca. € 90.000,=. Op grond van de verzekeringspolis, was de verzekeraar echter slechts gehouden tot een uitkering van € 40.000,=. Er ontstond dus een gat van ca. € 50.000,= tussen de daadwerkelijk geleden schade door de juwelierszaak en de maximale uitkering. Als gevolg daarvan heeft de juwelierszaak aangegeven richting de Adviseur dat hij de polis wenst aan te passen. De polisvoorwaarden worden dan ook aangepast, in die zin dat de premier-risquedekking van € 40.000 is verhoogd naar € 100.000 en de dekking op de volle waarde van de voorraad is verhoogd van € 65.000 naar € 110.000 bij brand.

Juwelier blijkt na tweede overval nog steeds onderverzekerd en stelt tussenpersoon aansprakelijk

Op 6 februari 2014 is de juwelierszaak opnieuw overvallen. De schade kan ditmaal worden begroot op een bedrag van ca. € 112.000,=. De verzekeraar keert opnieuw slechts € 40.000,= uit, omdat de maximale uitkering bij overval nog steeds stond vastgesteld op € 40.000,=. De Adviseur had de verzekeraar immers geen verzoek gedaan tot aanpassing c.q. ophoging van deze dekking.
De juwelierszaak start een gerechtelijke procedure tegen de Adviseur waarin zij een bedrag ad € 56.634,= aan schadevergoeding vordert. De juwelierszaak voert aan dat de Adviseur haar zorgplicht heeft geschonden, doordat zij onvoldoende gewaakt heeft voor onderverzekering. Volgens de juwelierszaak had de Adviseur de maximale uitkering bij overvallen moeten verhogen, nu de eerste overval juist de aanleiding was tot een verzoek van de juwelier tot verhoging van de verzekerde bedragen.

Tussenpersoon heeft belangen en wens van juwelier niet naar behoren behartigd

De rechtbank dient de vraag te beantwoorden of Aram heeft gehandeld zoals een redelijk handelend en redelijk bekwaam assurantietussenpersoon betaamt bij de wijziging van de polis vande juwelierszaak na de eerste overval op 11 oktober 2013. Naar het oordeel van de rechtbank moet uit het voorgaande voor alle betrokken partijen, en in het bijzonder voor Adviseur, duidelijk zijn geweest dat de gerealiseerde wijzigingen van de verzekerde sommen voor de juwelierszaak zinloos zouden blijken bij een tweede overval. Bovendien was evident dat de juwelierszaak, naar aanleiding van de teleurstellende uitkering na de eerste overval, juist op dat punt een verbetering van zijn verzekering wilde. Ondanks dat volgens de rechtbank vast staat dat de juwelierszaak niet expliciet opdracht heeft gegeven tot ophoging van de verzekerde uitkering na een overval, moet voor de Adviseur kenbaar zijn geweest dat de aanpassing van de polis niet tegemoet kwam aan de wens van de juwelierszaak na de eerste overval.

Tussenpersoon schendt zorgplicht en moet nader te begroten schade vergoeden

De zorgplicht van een assurantietussenpersoon brengt met zich mee dat hij dient te waken voor de belangen van de verzekeringnemer en hem in dit kader tijdig opmerkzaam maakt op eventuele bij hem bekende gevolgen voor de dekking op de verzekeringsportefeuille van verzekeringnemer. Onder meer gelet op de uitdrukkelijke wens van de juwelierszaak om beter verzekerd te zijn bij overvallen, komt de rechtbank tot de conclusie dat de Adviseur in strijd heeft gehandeld met de op haar rustende zorgplicht als assurantietussenpersoon. De Adviseur wordt dan ook veroordeeld tot vergoeding van de schade, die nader begroot dient te worden, aan de zijde van de juwelierszaak.

Financieel Recht Advocaten

Heeft u ook schade geleden als gevolg van onjuiste of onvolledige advisering of bemiddeling bij het afsluiten of wijzigen van verzekeringen of een hypotheek? Of heeft u een ander geschil met uw financieel adviseur, bank of verzekeraar? De advocaten van Financieel Recht Advocaten hebben ruime ervaring met procederen tegen voornoemde instellingen. Neem hier vrijblijvend contact op met een van onze advocaten.

Klik hier voor de volledige uitspraak van de rechtbank Overijssel d.d. 6 juli 2016.

Zie ook vergelijkbare uitspraken:

 

Neslihan Karacaoglan

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant