Uitspraak: Oneerlijke handelspraktijk bij aanbieden prepaid kredietkaart

Meneer X koopt via internet een prepaid kredietkaart bij DB Cardservice. Met de aankoop gaat X akkoord met de algemene voorwaarden van DB Cardservice. Wanneer er enkele betalingen met de kaart worden verricht ontstaat er een debetstand. Deze debetstand wordt door DB Cardservice opgeëist. Wanneer meneer X niet over gaat tot betaling stapt DB Cardservice naar de kantonrechter

Rechter moet ambtshalve toetsen

DB Cardservice vordert voor de kantonrechter volledige betaling van het debetsaldo door meneer X. De kantonrechter overweegt dat meneer X consument is. DB Cardservice is een rechtspersoon die handelt in de uitoefening van een partij en wordt daarom aangemerkt als professionele partij. Omdat dit een geschil is tussen een consument en een professionele partij moet de kantonrechter ambtshalve toetsen of aan de regels van het consumentenrecht is voldaan. Wanneer blijkt dat in strijd met de regels van het consumentenrecht is gehandeld leidt dit tot vernietiging van de overeenkomst.

Is er sprake van een oneerlijke handelspraktijk?

Vanwege de ambtshalve toetsing beoordeelt de kantonrechter of in dit geval sprake is van een oneerlijke handelspraktijk. Een handelspraktijk is oneerlijk indien een handelaar handelt in strijd met de vereisten van professionele toewijding en het vermogen van de gemiddelde consument om een geïnformeerd besluit te nemen merkbaar is beperkt. In de wet is bepaald dat een handelspraktijk oneerlijk is wanneer er sprake is van een misleidende handelspraktijk. Van een misleidende handelspraktijk is onder meer sprake wanneer informatie wordt verstrekt die feitelijk onjuist is of die de gemiddelde consument kan misleiden. Bijvoorbeeld wanneer informatie over de voornaamste kenmerken van het product ontoereikend is.

DB Cardservice verstrekt te weinig informatie

Na bestudering van de aangeleverde stukken en de toelichting daarop van de partijen komt de kantonrechter tot de conclusie dat DB Cardservice onvoldoende informatie heeft verstrekt over de kenmerken van de prepaid kredietkaart. DB Cardservice heeft onvoldoende gewezen op de risico’s die het gebruik van een prepaid kredietkaart met zich meebrengen, namelijk de mogelijkheid van het ontstaan van een debetstand. De kantonrechter overweegt dat op de website van DB Cardservice wordt geadverteerd voor een prepaid kredietkaart. Een prepaid kredietkaart impliceert dat het niet mogelijk is dat er een debetstand kan ontstaan. Daarom had de aanbieder van de kaart meneer X duidelijk moeten informeren over het risico op een debetstand. DB Cardservice voert ter verweer aan dat de mogelijkheid van een debetstand wel degelijk bekend was bij meneer X. Zowel in de algemene voorwaarden als bij de ‘frequently asked questions’ op de website staat dat een debetstand kan ontstaan. De kantonrechter acht deze informatieverstrekking onvoldoende om te kunnen spreken van explicite informatieverstrekking.

Onvoldoende informatie leidt tot verkeerde keuze

Dat DB Cardservice onvoldoende informatie heeft verstrekt over de mogelijkheid van een debetstand is nog niet voldoende om te kunnen spreken van een oneerlijke handelspraktijk. Daarvoor is vereist dat meneer X de kaart niet had gekocht indien hij had geweten van dit specifieke kenmerk van de prepaid kredietkaart. Uit de door meneer X gegeven verklaring kan de kantonrechter opmaken dat meneer X juist voor een prepaid kredietkaart had gekozen omdat hij onvoldoende inkomen had voor een reguliere creditcard. Het is daarom aannemelijk dat wanneer meneer X had geweten dat hij met een prepaid kredietkaart een debetstand kon opbouwen, hij niet voor de prepaid kredietkaart had gekozen. Daarom komt de kantonrechter tot het oordeel dat in dit geval sprake is van een oneerlijke handelspraktijk.

Overeenkomst is vernietigbaar

Nu sprake is van een oneerlijke handelspraktijk is de overeenkomst tussen meneer X en DB Cardservice gedeeltelijk vernietigbaar. De kantonrechter vernietigt de overeenkomst voor zover deze ziet op de mogelijkheid van het ontstaan van een debetstand. Door de terugwerkende kracht van vernietiging verliest DB Cardservice de aanspraak op het opgebouwde debetsaldo van de prepaid kredietkaart van meneer X. Dit heeft tot gevolg dat de vordering van DB Cardservice wordt afgewezen.

Klik hier voor de volledige uitspraak van de Rechtbank Amsterdam.

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant