Uitspraak: SNS mag aandelen uitleveren zonder voorafgaande toestemming van de consument

Eind 2002 heeft meneer A 500 KLM aandelen gekocht die deel uitmaken van zijn effectenportefeuille van SNS. Toen KLM in 2004 is overgenomen door Air France heeft meneer A zijn aandelen niet ingewisseld tegen Air France-KLM aandelen. Vervolgens is de KLM beursnotering beëindigd waardoor de KLM aandelen niet langer verhandelbaar waren. De niet omgewisselde KLM aandelen vertegenwoordigde daarna een waarde gebaseerd op een mogelijke uitkoop in de toekomst door Air France-KLM.

SNS levert KLM aandelen uit zonder de consument te informeren

In november 2015 heeft SNS deze KLM aandelen uit de portefeuille van meneer A gehaald en overgebracht naar een verzamelrekening. Meneer A maakte op dat moment gebruik van de dienst 'zelf beleggen'. Eind 2015 heeft SNS aan meneer A medegedeeld dat zij zal stoppen met 'zelf beleggen' als dienst aan te bieden per 1 juli 2016. Daarbij zijn enkele alternatieven aangeboden aan meneer A. Eind mei 2016 heeft Air France-KLM een bod op de KLM aandelen openbaar gemaakt. SNS heeft van haar tussenpersoon vervolgens vernomen dat de KLM aandelen wel aangemeld dienen te worden om in aanmerking te komen voor deze uitkering. Diezelfde dag nog heeft SNS alle aandelen uitgeleverd. In juni 2016 heeft meneer A SNS de opdracht gegeven de gehele effectenportefeuille over te boeken naar ING. Meneer A heeft enkele weken later opdracht gegeven de stukken van KLM over te boeken naar een effectenrekening bij ABN AMRO. De opbrengst van de stukken van KLM ad € 12.500,- heeft SNS in juli 2016 op de betaalrekening van meneer A gestort.

Meneer A heeft vervolgens een klacht ingediend bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. Hij vordert daarbij teruggave van de 500 KLM aandelen omdat SNS zich door het aanmelden van de KLM aandelen ten onrechte is gaan gedragen als eigenaar van die aandelen. SNS stelt daartegenover dat er geen financieel nadeel is, dit is echter volgens meneer A niet van belang.

Commissie: SNS is bevoegd tot beheren aandelen op grond van algemene voorwaarden

De Commissie oordeelt dat SNS meneer A ervan op de hoogte heeft gebracht dat zijn KLM aandelen waren overgebracht naar een verzamelrekening. Uit deze nota heeft meneer A kunnen afleiden dat SNS gebruik zou maken van eventuele mogelijkheden de KLM Aandelen om te zetten in geld. Het aanmelden van de aandelen die op naam van meneer A staan was een beheersdaad. SNS is hiervoor bevoegd op grond van haar algemene voorwaarden. Er is geen reden waarom deze algemene voorwaarden buiten beschouwing moeten blijven. De Commissie oordeelt dan ook dat de inbreuk op zijn eigendomsrecht die meneer A veronderstelt in werkelijkheid niet heeft plaatsgevonden. SNS heeft dan ook niet onrechtmatig gehandeld jegens meneer A.

De Commissie oordeelt wel dat SNS Bank bij de beëindiging van de 'Zelf Beleggen rekening' niet helemaal adequaat gereageerd. SNS Bank had uit de correspondentie met meneer A moeten afleiden dat meneer A nog in de veronderstelling was dat de 500 KLM aandelen nog in zijn portefeuille zaten bij SNS. Daarnaast heeft SNS pas op 27 juli 2016 aan meneer A laten weten dat de aandelen op 7 juni 2016 waren aangemeld voor het aanbod dat was gedaan door Air France – KLM. De Commissie oordeelt echter toch dat de vordering van meneer A moet worden afgewezen.

Klik hier voor de volledige uitspraak van het Kifid.

Financieel recht advocaten

Heeft uw bank of vermogensbeheerder haar bevoegdheden overschreden en heeft u als gevolg hiervan schade geleden? Neem dan hier vrijblijvend contact op met een van onze gespecialiseerde advocaten. De advocaten van Financieel Recht Advocaten hebben ruime ervaring met het procederen tegen banken en vermogensbeheerders.

Klik hier voor vergelijkbare uitspraken:

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op
Fabienne de Jong

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant