Uitspraak: ABN AMRO moet bankrelatie met onderneming voortzetten

De rechtbank Amsterdam heeft in een geschil tussen de ABN AMRO en medische groothandel bepaald dat de bankrelatie niet mag worden opgezegd. Een medische groothandel DIAC krijgt in begin 2021 een mededeling van de ABN AMRO dat de bankrelatie wordt beëindigd. De groothandel verkoopt voornamelijk in Bonaire en het Caribisch gebied en heeft baat bij een zakelijke rekening, daarom stapt DIAC naar de rechter.

Aanleiding

DIAC stelt dat de opzegging naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is en vordert daarom een verbod om de opzegging uit te voeren. De rechter stelt vast dat op grond van artikel 35 van de Algemene Bankvoorwaarden de bank een contractuele bevoegdheid heeft om de relatie met een klant beëindigen. De opzeggingsbevoegdheid van een bank en haar contractuele vrijheid zijn echter niet onbegrensd. De omstandigheden van het geval kunnen meebrengen dat het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is dat een bank van deze contractuele opzeggingsbevoegdheid gebruik maakt.

DIAC wijst er terecht op dat ABN haar ten onrechte heeft aangemerkt als buitenlandse partij en dat ABN miskent dat Bonaire deel is van Nederland. Het beroep van ABN op haar gewijzigde beleid kan de opzegging dus al niet dragen, aldus de voorzieningenrechter.

Geen duidelijke reden

DIAC heeft verder voldoende aannemelijk gemaakt dat zij diverse concrete links heeft met (het Europese deel van) Nederland en er groot belang bij heeft om hier een euro-rekening te hebben. Zij wil vrij geld kunnen overmaken van de Nederlandse vestiging naar de Bonairiaanse vestiging en andersom. Wanneer het bedrijf geen Nederlandse euro rekening meer heeft, zal het enkele dagen duren voordat het geld overgemaakt is.

Verder merkt de voorzieningenrechter op dat het vreemd is dat ABN relatief kort geleden, in 2017, zonder problemen de bankrekening heeft geopend. Gesteld noch gebleken is dat de regelgeving waaraan de bank moet voldoen of de risico’s nu in 2021 wezenlijk anders zijn dan destijds.

De conclusie is dat ABN geen goede reden had voor het opzeggen van de bancaire relatie. Daartegenover staat het grote belang van DIAC bij het voortzetten daarvan. De voorzieningenrechter verbiedt ABN uitvoering te geven aan de opzegging van 22 januari 2021 van de klantrelatie met DIAC.

Financieel Recht Advocaten

Wilt u advies over of begeleiding bij conflicten over het cliëntenonderzoek van banken en de registratie van persoonsgegevens in de Gebeurtenissenadministratie, het IVR, het Incidentenregister en het EVR? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant