Het komt voor dat de bank naar aanleiding van verdachte transacties een cliëntenonderzoek start. Als de bank van menig is dat er niet genoeg informatie is verstrekt, dan kan ze de bancaire relatie beëindigen. Ook worden de persoonsgegevens opgeslagen in interne en externe verwijzingsregisters. Dat betekent dat uw persoonsgegevens voor een aantal jaar zijn in te zien door financiële instellingen. Dit kan gevolgen hebben voor toekomstige zakelijke relaties.

Wat is het IVR?

Het extern Verwijzingsregister moet u niet verwarren met het intern Verwijzingsregister (het IVR). In het interne verwijzingsregister (IVR) worden gegevens opgenomen van (rechts)personen die een risico vormen voor (de organisatie van) de deelnemer. Dit is dus een registratie binnen de financiële instelling die u in het IVR heeft opgenomen.

Waarom wordt iemand geregistreerd bij het IVR?

U kunt in het IVR terechtkomen wanneer u betrokken was bij een incident bij die bank. Onder incidenten wordt verstaan: gedragingen van (rechts)personen die nadelig zijn voor de bank, medewerkers of haar klanten. In een IVR-registratie staan alleen de volgende gegevens vermeld:

  • Persoon: naam en geboortedatum;
  • Rechtspersoon: KvK-nummer, eventueel bedrijfsnaam en postcode.
Bij een IVR-registratie staat dus niet vermeld om wat voor soort incident het gaat of wat zich heeft afgespeeld. Alleen afdeling Veiligheid heeft daar kennis van. Het kan zo zijn dat uw bank u nog maar toegang geeft tot een beperkte dienstverlening.

Wat zijn de gevolgen van een IVR-registratie?

Een IVR-registratie kan ingrijpende gevolgen hebben voor u. De bank kan besluiten dat u een beperkte dienstverlening krijgt als gevolg van de registratie. Dit kan zorgen voor een belemmering van uw financiële handelingen. De maximale duur van opname is daarbij acht jaren, maar kan ook minder zijn.

Hoe komt u van een IVR-registratie af?

U kunt de desbetreffende financiële instelling inlichten en bij hen in bezwaar gaan. Mocht dat niet helpen, dan zijn er meerdere opties. Zo kan er een procedure bij de rechtbank of bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) worden gestart.

Een van onze gespecialiseerde advocaten kan u bij dit traject begeleiden en passend advies geven. De praktijk leert dat het regelmatig voorkomt dat de duur van een IVR-registratie wordt verkort of alsnog helemaal ongedaan wordt gemaakt. Daarom is het van uiterst belang dat u juridische bijstand krijgt om te komen tot de best mogelijke oplossing.


Financieel Recht Advocaten

Wij van Financieel Recht Advocaten hebben veel ervaring met het procederen tegen financiële instellingen als het gaat om het Wwft onderzoek. Heeft u vragen met betrekking tot verplichtingen van de Wwft, het cliëntenonderzoek (KYC onderzoek), Customer Due Dilligence (CDD) of de registratie van uw persoonsgegevens in het intern of extern verwijzingsregister (EVR/IVR). Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze advocaten.

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant