Uitspraak: Fraudeonderzoek door ABN AMRO na bankrekeningblokkade

In deze zaak staat een bedrijf tegenover de ABN AMRO, die hun rekening heeft geblokkeerd omdat er vermoedens bestonden over fraude. Het bedrijf noemt deze blokkade onrechtmatig. De ABN AMRO stelt dit recht te hebben.

Achtergrond van de zaak

Klus Bouw is een aannemings- en servicebedrijf en is eigendom van [naam 5] en [naam 6], zij zijn beide enig bestuurder met gelijke verdeling van aandelen en tevens beide B.V. ’s. [Naam 1] is bestuurder van [naam 6] en [naam 2] is bestuurder van [naam 5]. Alle bedrijven hebben een zakelijke bankrekening bij ABN AMRO. ABN AMRO stelde enkele vragen aan Klus Bouw vanwege de aanwezigheid van tien bankrekeningen waarvan er negen werden gebruikt voor transacties aan Google Ireland. In vijf maanden tijd is er meer dan honderdduizend euro betaald aan Google Ireland. Klus Bouw verklaarde dat het gebruik van meerdere bankrekeningen de boekhouding verbeterde. In februari 2024 meldde de Rabobank dat enkele van haar cliënten het slachtoffer zijn geweest van fraude, waarbij Fix-it 24/7 B.V. betrokken was. Een bedrijf dat tot december 2023 bestuurd is door [naam 5] en [naam 6]. Fix-it 24/7 B.V. is gevestigd op hetzelfde adres als Klus Bouw. Op 1 maart blokkeerde de ABN AMRO de bankrekeningen van Klus Bouw. De advocaat van deze stelt dat dit onrechtmatig is en in strijd met de zorgplicht van de bank. Niet lang hierna zijn ook de bankrekeningen van [naam 5] en [naam 6] geblokkeerd.

De vorderingen van Klus Bouw, [naam 5] en [naam 6] en het verweer van ABN AMRO

Klus Bouw, [naam 5] en [naam 6] geven aan dat zij dringend toegang tot hun rekeningen nodig hebben voor de bedrijfsvoering en dat zij niet begrijpen waarom de rekeningen zijn geblokkeerd. Ze stellen dat de uitgaven aan Google Ireland zijn gemaakt voor advertenties en dat dit normale bedrijfsuitgaven zijn. Alle betrokkenheid bij fraudeleuze praktijken wordt ontkend en zij zeggen nooit klachten te hebben ontvangen. Tot slot stellen zij dat de bank geen uitleg heeft gegeven over de blokkade van de rekeningen. ABN AMRO voert aan dat Klus Bouw en de betrokkenen frauderen via malafide loodgieters, zij gebruiken Google- advertenties om bovenaan in zoekresultaten te komen om vervolgens uitzonderlijk hoge prijzen aan klanten te rekenen. Ook stelt de bank dat Google Ireland wordt benadeeld door de overboeking van grote bedragen waarna deze teruggeboekt werden. Tot slot geeft ABN AMRO aan de rekeningen te hebben geblokkeerd om verdere fraude te voorkomen na de meldingen van Rabobank.

De rechtbank in dit geschil

De rechtbank stelt dat de bank voldoende aanwijzingen heeft van fraude en dat de blokkade gerechtigd was. De aanwijzingen duiden op een frauduleus netwerk en benadelingen van Google Ireland. De vorderingen tot deblokkeren worden afgewezen. De bank heeft aangeboden noodzakelijke transacties handmatig te doen, maar hier is niet verder op ingegaan.

Financieel recht advocaten

Heeft u problemen betreffende fraude verdenkingen? Neem dan contact op met een van onze gespecialiseerde advocaten.

Lenie Spoor

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant